Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Gárdonyi Géza:

  Írás a Bibliába

  – Az Újszövetség Könyve elé –

  Ez a könyv a könyvek könyve,
  Szegény ember drágagyöngye.
  Égi harmat lankadtaknak,
  Világosság földi vaknak.
  Bölcsességnek arany útja:
  Boldog, aki rátalál!
  Szomjas lelkek forrás-kútja,
  Hol pohárral Krisztus áll.

  Ez a könyv az örök törvény,
  Királyon lánc, rabon napfény,
  Tévelygőnek hívó harang,
  Roskadónak testvéri hang.
  Elhagyottnak galambbúgás,
  Viharvertnek ereszet,
  Haldoklónak angyalsúgás:
  „Ne félj: fogd a kezemet”

  Gyermeknek is: „Mily szép rege”,
  Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!”
  Fal, – s túl rajta élő hangok,
  Köd, s benn zengő hárfák, lantok.
  Templomok közt legszebb templom:
  Csak megnyitom s benn vagyok.
  Ablakán a Paradicsom
  Rózsáira láthatok.

  Minden fakul, minden romlik,
  Márványvár is összeomlik.
  Bíborleplek ronggyá málnak,
  Dicsőségek füstbe szállnak.
  Csak ez a könyv nem tér porba,
  Mintha volna élő lelke!…
  Ez a könyv a Mózes bokra:
  Isten szíve dobog benne.