Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Illyés Gyula

  Ditirambus a nőkhöz


  1

  Nem a kövek és nem a fémek.
  Nem amik állják az időt!
  Hanem a gyékény, a nád, a kéreg.
  Nem az örök-élet-igéret cinkosai. Nem a kimértek.
  Hanem a törékenyek s engedők:
  a fű, a lősz, a sás
  lett tiltakozás.

  A tettük után nyomban eltűnők.


  2

  Nem a kövek és nem a fémek.
  Nem az asszir, a szumir pillérek,
  a talpukkal éveket gyűrüztetők.
  Nem a bazaltból faragott gúla-tetők.
  Hanem a haraszt, az avar, meg a fa:
  a messziről igent integetők.
  Nem a kemények,
  hanem a fonhatók, a szőhetők
  a dolgozó kezekre
  kutya szemével figyelők –

  Még messze, messze
  valamennyi Isten előtt –


  3

  Nem a kövek és nem a fémek.
  Az első szót, a gügyögőt,
  az első tanácsot a létnek,
  ők kezdték szájba rágni, a
  gyapjú, a gyanta, a szösz, a raffia.
  A közlékenyek, a serények.
  Ők, nem az égnek,
  hanem a sári világnak védangyal-kara,
  ők, az örökre többrekészek.

  Mert aki meg akarja tartani az életet, elveszti azt:
  aki pedig kész elveszteni is, megtartja.


  4

  A romlandók. A hinár, a moha.
  A múlók. A hártya, a len fonala.
  Nem az eleve valakik, hanem a törők,
  de nyomban fölnevetők,
  hogy megint csak összeilleszthetők,
  az így szivósak, így nem engedők.
  Az ág héja, a kecskeszőr, a háncs
  lett utitárs –


  Befogadván valami messze
  – hogy mondjuk? – eszme?
  redeléséből a jövőt.


  5

  Messze a kövek és a fémek
  hatalomátvétele előtt.
  A hajlíthatók és görbíthetők,
  a szivósan gyengédek,
  az ujjnyomásra már válasz-puha
  anyagok, ők, a soha
  vissza nem ütők
  adtak halk jelet – kéz a kéznek –

  velünk a Föld!


  6

  Fú a szél, kopik a talaj,
  fölkúszik, óriási hal,
  az évszázadok mélyvizéből
  a templom – ize, húsa nélkül.
  Száll a por, vékonyul a föld,
  emelődik ünnepi tálca
  diszében a dög: a ledőlt
  fejedelmi palota váza.
  Hányingerelten köpdösi
  vissza a tisztára szopott
  bordát, ivet, oszlopot
  az idő. Nem ez kell neki.


  7

  Nem a kövek és nem a fémek.
  Nem a bronzpajzsok, a porfiredények,
  a hivalgók, a haszonélvezők.


  Hanem a pálmalomb kötények,
  a kókuszcsészék, a zsuppháztetők.
  Nem a katakombák, nem a tornyok.

  Mert mit tudnak a csontok,
  ha kifolyt közülük az élet?


  8

  Ki mondta az első szót a jövőről,
  a derüset, a szemen át
  meggyőzőt, szivmelengetőt:
  lehet remény, mást is rejt a világ,
  mint amit mutatott először.
  Az első fűszoknya övén
  az első ráhímzett virág.


  9

  Nem sziklakockából rakott erőd,
  mit egybe csak a súly maltera köt.
  Nem a gőg
  kapui. Hanem a pelyva, a patics, a pihe,
  hozott ide –
  Igen ők, az épp mert lágyan
  megnyílók lettek a legerősebbek.
  Mint ágyék s keblek
  a csont- és izom-védte várban:

  donzsonjaitokban, asszonyi testek.

  Mint akik lebirhatják az időt.


  10

  Nem a szögletek, nem az élek,
  nem a fegyverek, a szúrók s lövők,
  nem a királyok s hadvezérek,
  hanem az ebnél hamarabb
  megokosult vályog-iszap,
  a szőrme, az irha
  lett vezető – nem is a férfiak,
  hanem ők
  a minden tagukban szem-viselők,
  a nők kezeit idomítva.


  11

  Rejti a márvány a szobrot. A Szépet!
  De mitől éledt?
  Kik voltak a nemzők s szülők?
  És kik tették tisztába őt?

  De a legelső, kisdedi mosolyt,
  amivel szinte odaszólt,
  ami a lélek válasza volt
  a teremtésnek,
  kik csalták oda, tétova
  elsőt-mozduló vonásaira
  a kőnek is, a fémnek?

  Hallgat a sok apa s anya.

  Nem, itt a sírok sem beszélnek.


  12

  Szobrok, ti, már a méhben készek,
  harsány-némák, lét-tömlöcök,
  épp azáltal holtak, hogy épek,
  temetkezőket temetők!


  13

  Nem a kövek és nem a fémek.

  Mig a fű újra fönt mindent beföd,
  tisztítja máris lent a mélyet szorgos népeivel a föld.
  Munkálnak a türelmes férgek,
  a hullamosók, bűz-szürők,
  hír-fertőtlenitők, dicsvágy-vírus-ölők,
  a mord erények, zord erélyek
  bacillusgazdáit lemeszelők,
  mind-mind az iszonyú pöcegödört
  át-, hasznosan úgy-szétdögönyözők,

  hogy kidugja, egyre merészebb
  kedvvel fejét, az örömkeresőt,

  egy hóvirágnyi élet.


  14

  A szöllő-bakhátak-fésülte dombok
  s nem a rom-fedte, a történelem –
  lerondította bércek,
  a felhő-kavarók, nem a látni is undok
  mellvédek agyaros vigyora, hanem
  a csibesövények,
  nem a várárkok: a zsiba-borítók,
  a kisajtó, a kalantyús kapu,
  a csak fakilincs-záratú
  verőcék, gally- és léc-cserények,
  nem a lőrések,
  hanem a kandikálásra szabott zsalú,
  nem a torlaszolók, hanem a nyilók,
  nem a tengeringerlő szirtfok,
  hanem az öblök, a kikötők,
  a borjú- és birka-nyalta mezők,
  nem a keselyük, a denevérek, a solymok,
  hanem a selymek, a fürj-fészkek, a méhek,
  nem a dörgések, hanem az ének,
  nem a kardok, a kardhüvelyek, a vértek,
  hanem az ingek, a kendők, a harisnyakötők,
  nem a villámok, nem a vulkánok, a rőt
  ablakon át fény-bőgve beizzók,
  a mélység düheit mennybeköpők,
  hanem a hős mellbimbók,
  a tövükhöz menekülők
  megóvásában
  bátran
  meredők, tüzelők.


  Ajánlás

  Nem a zablák, nem a csengések,
  hanem a kosáron a fül:
  nem az ostromok, a bekeritések:
  hanem a korall-sor a nyak körül,
  meg a tüzhely körüli székek:
  nem a viharok, a mének, a diadalzengések,
  hanem a szitaszél-veregetések,
  ha a liszt megtömörül,
  hanem a néma kitekintések
  a téli ablak függönye mögül:
  nem a havasok, a jeges meredélyek,
  hanem a kézimunkázó vetések,
  a vasárnap is orsópörgetők,
  hanem a csecsemő lebegtetések,
  hanem a csermelyek, a csevegők,
  nem a vezényszó: Rohamra! s Imához!
  Hanem a megforditott vánkos.