Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Szabó Lőrinc:

  Vang-An-Si

  – Hiába! – hallotta ezerszer
  Sen-Tszung, a sárkánytrón ura.
  – Nincs remény! – és ijedten nézett
  a remete Vang An Si-ra.
  – Jobb nem tudnod, hogy mi van ott kint! –
  dörögte három ezredév
  és a Tanácsban csak a szent bölcs,
  Vang-An-Si rázta a fejét.

  Fejét rázta és így kiáltott:
  – De! tudd meg! s ne felejtsd soha!
  Én, Vang-An-Si, neveltelek föl,
  én és a filozófia;
  most tied a trón: megcsináljuk,
  mit még senki se mert, akart,
  az Isten Országát a földön,
  én, a gondolat, s te, a kard! –

  – Császár, ne akarj tudni semmit! –
  könyörgött a rémült Tanács.
  – Sen-Tszung, – könyörgött a szent, – tárd ki
  varázstornyod négy ablakát!
  – Ne, császár, ne hallgass a népre!
  – Császár, hallgasd meg népedet!
  És szólt Sen-Tszung, az ifjú császár:
  – Vang-An-si, én neked hiszek!

  A torony négyfelé kitárult,
  a Tanács meghajtá fejét
  és Sen-Tszung, mit császár sohsem tett,
  hallgatta, miért sír a nép;
  a négy ablak négyfelé tárult,
  és begyűjtötte mind a kínt,
  mit fél Ázsia szíve néma
  viharként döngött odakint.

  S a vihar feljajdult Keletről:
  – Császár nincs munka, nincs kenyér!
  Kifoszt az uzsorás, a kalmár! –
  sírt a milliótorkú Dél.
  – A bér! a tőke! – zúgta Észak
  és Nyugat zúgta: – A papok!
  Sápadtan hallgatta a császár
  a négy beszélő ablakot.

  Sápadtan hallgatta a császár,
  amit még nem hallott soha:
  hogy a szabadság nem szabadság,
  a jog az őserdők joga,
  hogy a szegényt a fenevad pénz,
  mint a tigris a nyulat, eszi,
  s a világ csak nézi a gyengét
  és legfeljebb megkönnyezi.

  Irtózva hallgatta a császár,
  hogy átkozódtak a szívek,
  hogy elsírták mind, amit szemébe
  nem mondtak volna soha meg;
  irtózva hallgatta a néma
  mennydörgést, amit a kulik
  kétszázmillió szíve vert és
  az imát: – Ég Fia, segíts! –

  Az ablak bezárult. – Hiába!
  Nincs remény! – mondta a Tanács.
  De van! – tört ki Vang-An-Si, – császár,
  akard s itt lesz az új világ!
  – Akarom! – szólt és megölelte
  szent bölcsét Sen-Tszung: – Akarom!
  Tanítóm voltál, most is az vagy,
  Kezedben minden hatalom! –

  És Vang-An-Si dolgozni kezdett
  és dolgozott tíz éven át.
  Védte a gyengét, tőrbe csalta
  a tigrist és a banditát.
  – Pénz, műhely s bolt: az államé mind,
  – hirdette, – én kereskedem,
  s mit agy és kéz, mint munka termel,
  elosztom becsületesen! –

  Tíz évig dolgozott a szent bölcs,
  büszkén, hogy amit most csinál,
  ezer év múlva is csak álom
  lesz más népek fiainál;
  békét hirdetett s ölt nyugodtan,
  ha ölnie kellett neki,
  angyalok voltak a katonái
  s angyalok a hóhérai.

  Tíz évig dolgozott Vang-An-Si
  és dolgozott mindenkiért,
  kétszázmillió szíve volt és
  a vén világ arcot cserélt;
  látta: roppant számok és tervek
  bölcs kényszerben hogy építik
  szerencse, önzés, bűn s örök harc
  fölé az ész és rend álmait.

  Tíz év… S a szent hívta a császárt
  és a Tanácsot. – Kész vagyok,
  itt a művem! – s az új világra
  kitárta a négy ablakot.
  Boldogan hajolt ki a császár,
  Vang-An-Si boldogan figyelt:
  köröttük a birodalomnak
  kétszázmillió szíve vert.

  Csend volt, mint mindig, titok és csend,
  de hatni kezdett a varázs,
  megszólalt kétszázmillió szív
  s a titokból lett vallomás:
  – Öld meg! – zúgta egy hang. Utána
  égig csapott a düh s a vád:
  – Öld meg! – Kit? – kérdezte a császár.
  – Vang-An-Sit, a pokol fiát!

  – A bölcsek bölcsét? – A bolondot!
  – A szentet? – Ördög szentje volt!
  – Hallod? – nézett a bölcsre Sen-Tszung.
  – Öld meg: mindenkit kirabolt!
  Öld meg! – az átok mint a tenger
  özönlött a császár felé.
  – Őrültek! – kiáltott Vang-An-Si
  és kilépett a nép elé.

  – Őrültek! Elűztem a kalmárt!…
  – A tied éppúgy becsapott!
  – Bankpénz helyett… – De katonákkal
  Hajtottad be a kamatot!
  – Az úri tőke… – Spicliké lett!
  – A papok… – Azért nincs eső!
  – Munkahadsereg… – Mint a börtön!
  – Jövőtök… – Ma kell, nem jövő!

  És már megint égig csapott
  a vihar, tombolt az új világ:
  – Most remény sincs meggazdagodni!
  Császár, öld meg a bestiát!
  – Őrültek! – suttogta a császár
  s becsukta a négy ablakot,
  s elnémult kétszázmillió szív
  s az önzés újra hallgatott.

  Elnémult kétszázmillió szív,
  csak kettő beszélt odabent.
  – Hiába! – sóhajtott a császár.
  – Nincs remény! – sóhajtott a szent.
  – Úgy-e, mégis a régi rend jobb?! –
  tapsolt a győzelmes Tanács.
  És Vang-An-Si befalaztatta
  a szent torony négy ablakát.