Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Kozma László:

  Szent Imre himnusz

  Reménnyel az ország, tiszta hittel várta,
  Véle folytatódjék István királysága.
  Térdre hullott Imre, és lelkét kitárta,
  Hozzád szállt imája:

  Tőled van, Isten, királyok hatalma,
  Krisztus, feléd fordul nemzetek bizalma,
  Adj olyan hatalmat, vezetni a népem,
  Hogy tehozzád térjen.

  Add, Uram Isten, bár életem árán,
  Kereszt uralkodjék magyarok hazáján.
  Terjeszd ki e földre megváltó kegyelmed,
  Néped fölemeljed.

  Bakony erdejében fohászkodik Gellért:
  Érleld meg e földön szőlődnek gerezdjét.
  Amely tested rejti, áldozati ostya,
  Megváltásunk hozza.

  Veszprém városában Gizella királyné,
  Szíve dobbanása rebbenő madáré.
  Templomi palástba hímzi arany álmát:
  Boldog Magyarország fényes ragyogását.

  Hallgasd meg kérését, ki messziről tért meg,
  Hazajöttem ide, óvjad ezt a népet,
  Ne hagyja el béke, bőség és szerencse,
  Jövő dicsőségre a fiam vezesse.

  Túl emberi terven szándéka Istennek
  Más utat készít hívének, a szentnek.
  Földi hiúságot aki megvetette,
  Magához emelte.

  Így teljesült be imádságod végleg:
  Szent Imre herceg, vezetheted néped.
  Nyertél az Úrtól nem romló hatalmat,
  Hitünk hogy megtartsad.