Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Gyóni Géza:

  Csak egy éjszakára...

  Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
  A pártoskodókat, a vitézkedőket.
      Csak egy éjszakára:
  Akik fent hirdetik, hogy – mi nem felejtünk,
  Mikor a halálgép muzsikál felettünk;
  Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,
  S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek,

  Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
  Gerendatöréskor szálka-keresőket.
      Csak egy éjszakára:
  Mikor siketitőn bőgni kezd a gránát
  S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák,
  Robbanó golyónak mikor fénye támad
  S véres vize kicsap a vén Visztulának.

  Csak egy éjszakára küldjétek el őket.
  Az uzsoragarast fogukhoz verőket.
      Csak egy éjszakára:
  Mikor gránát-vulkán izzó közepén
  Ugy forog a férfi, mint a falevél;
  S mire földre omlik, ó iszonyu omlás, –
  Szép piros vitézből csak fekete csontváz.

  Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
  A hitetleneket s az üzérkedőket.
      Csak egy éjszakára:
  Mikor a pokolnak égő torka tárul,
  S vér csurog a földön, vér csurog a fáról
  Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben
  S haló honvéd sóhajt: fiam… feleségem…

  Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
  Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket.
      Csak egy éjszakára:
  Vakitó csillagnak mikor támad fénye,
  Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe,
  Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget,
  Hogy sirva sikoltsák: Istenem, ne többet.

  Küldjétek el őket csak egy éjszakára,
  Hogy emlékezzenek az anyjuk kinjára.
      Csak egy éjszakára:
  Hogy bujnának össze megrémülve, fázva;
  Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna;
  Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,
  Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még!

  Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak
  Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!
      Hogy esküdne mind-mind,
  S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert,
  Hogy hivná a Krisztust, hogy hivná az Istent:
  Magyar vérem ellen soha-soha többet!
  – Csak egy éjszakára küldjétek el őket.

                 (Przemyśl, november.)

  Forrás:
  Magyar versek könyve
  Szerkesztette: Horváth János
  Második, bővített kiadás
  Budapest, 1942
  678-679. oldal

  A költő adatai ugyanezen kötet 753. oldalán:
  Gyóni Géza, 1884-1917. Családi nevén Áchim.
  A pestmegyei Gyón szülötte; ott volt gyakornok a községházán, azután a közigazgatási tanfolyam elvégzésével
  Alsódabason, a szolgabíróságnál.
  A világháború jeles katonaköltője. Przemyśl ostromakor, 1915-ben orosz fogságba került s a krasznojarszki
  fogolytáborban halt meg.