Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Székely Magda verseiből  Leüthetsz. Én nem ütök vissza.
  Az én kezem gyönge a rosszra.
  A hulló test helyén leüthetetlen
  erősen áll az én igazi testem.

  Tél

  Hull napra nap, hull, hull a hó,
  hull a fehér depresszió,
  benn ropog a tűz, mint a dió,
  a kályha falára tapadni jó.

  Be kéne nyomulni a kályha fala
  mögé ahol dübörög a fa,
  lobogna az ember húsa, haja,
  de a csont, a csont is átizzana.

  Harminc

  Amilyen most, olyan maradsz.
  Ilyen marad a szem, az arc.
  Apálya jön a húsnak, mint a habnak,
  de ezek a vonások megmaradnak.

  Csak az lesz láthatóbbá, ami van,
  csak a fölösleg hull le nyomtalan,
  hegyről humuszt, lehordják a napok,
  amíg az élőn átüt a halott.

  Ikon

  Nemes Nagy Ágnesnek

  A makulátlan arcok,
  a nyílegyenes vállak
  állnak a lapnyi térben,
  összeszorítva állnak.

  Nincs hely eleven fának,
  nincs hely eleven égnek,
  alig elég a testnek,
  mi elég az igének.

  Barna aranyban állnak
  úgy eltakarva állig,
  csak a végleges arcok
  erős vonása látszik.

  Az idő megcseréli
  minden kövét a falnak,
  a lapnyi térben állók
  hibátlan megmaradnak.

  Az arc

  Harmincon túl az arc
  elszabadul.
  A rossz, a jó kiütközik
  Javíthatatlanul.

  Hiába, ha a tettetés
  tökéletes.
  A gyalázat az arcot
  szétrágja, mint a szesz.

  Minden elvétett indulat
  belehasít.
  Jelzi a hús a jellem
  földcsuszamlásait.

  Kivési, meglazítja
  a réseket.
  Kicsap a szenny az arcok
  töltései felett.

  Az elhagyott vonásokat
  fölveri a vadon.
  Harmincon túl az arcon
  nincs hatalom.

  Korong

  Vigyáznak rám barátaim,
  a bajban nem hagynak el engem,
  vigyáznak rám, hogy el ne hulljak,
  de nem lehet aludnom, ennem.

  Egy korong pörög szakadatlan,
  én a közepén mozdulatlan,
  nappal és éjjel iszonyatban,
  szemem örökké lezáratlan.

  Átok

  A csontja tüzes nyárs legyen,
  égesse porrá önnön húsát,
  mint ami engem szaggatott,
  szaggassa olyan nyomorúság.

  Bennszakadt emlékezetét
  ne kuporgassa kegyelet,
  mint ki sosem volt, úgy legyen
  megtagadott, elfeledett.

  Hét mese

  I
  Felhő fölött cikornya, párkány.
  Ott könyököl az ősz királylány.
  A vőlegényre vár, hiába,
  örökre elrepült a láda.

  II
  Szegény Piroska megy az erdőn,
  gyanútlanul megy a tilosba,
  rátér szegény a rossz csapásra,
  megy az erdőn szegény Piroska.

  III
  Te vagy a legszebb, Hófehérke!
  Ha megtudják, megölnek érte.
  De befogad hét igazi törpe.
  Mostoha nem néz a tükörbe.

  IV
  Kicsi tóban kiskacsa fürdik,
  rövid az útja parttól partig.
  Fölötte óriási szárnyak,
  évszázadok hattyúi szállnak.

  V
  Ha egy fejét levágom,
  sarjad helyébe három.
  Azt is levágom egyszer
  sárkányom, nem menekszel.

  VI
  Kivittem őt a partra,
  és nem szóltam soha,
  kés élén jártam érte,
  de nem figyelt oda.

  VII
  Elindult egyszer egy királyfi
  az igazságot megtalálni.
  De míg az egyik megtalálta,
  az utat sok királyfi járta.

  Zsoltár

  Az én Istenem elhagyott
  hazugság lakja számat
  már minden tettem tettetés
  minden szavam gyalázat

  Tapogatózom fülelek
  szimatolok hiába
  világtalan világba
  vet egy érzékszerv hiánya

  Könyörgök én ügyefogyott
  vonj Árnyékodba engem
  segítsd le rólam súlyomat
  adj részt az enyhületben

  A másik

  A másik gyorsabb. Övé a vita.
  Érveit könnyű váltogatnia.
  De folytonos diadala felett
  Vár irgalommal az egyetlen egy.

  Súlytalanság

  Alig valami dönti el
  hogy ide vagy oda
  kis mozdulatok
  súlytalanság állapota

  Alig valami ki a bátor
  és ki a gyáva
  honnét mégis a helyzetek
  végső világossága

  Körvonal

  Ki vagy a beszéd nevetés
  pár történet nem ad
  az éjszaka is alig egy
  körvonalat

  Ott akkor együtt úgy se mint
  most itt magam
  ki vagy nem volt megtudható
  csak annyi nyugtalan

  Úton

  De hogy ki vagy valóban én
  mégis tudom
  hogy zaklatottan mint a szél
  mindig úton

  hogy elég hogy elégedetlen
  léted hová vezet
  hogy ezután mindenfelől
  utad leszek

  Átváltozás

  Folyton szétfúj és összerak,
  a mozdulaton át
  mindig feléledő irányban
  mutatva meg magát.

  Ítélet

  Leomolván az idők, mint a várak,
  napján a végső elszámoltatásnak,
  mindkét oldalon ugyanazok állnak.

  Egy szín alatt a jók, a rosszak,
  szorongatókon a szorongatottak
  enyhületlen egymásba rajzolódnak.

  Pedig törekedve hiába
  minden idom külön kiválna,
  vissza enmaga térfogatába.

  De nincs hely ott hiú törekedésre,
  nincs mód kitérni a kiterjedésbe,
  a bűn kényelme végleg visszavéve.

  Ott nincs gonosz már továbbindulóban,
  a készületlen kívülebb lelobban,
  emlékezete elmarad a porban.

  Ott csak a jó az, ami súlya nélkül
  felsorakozva útra kelni készül,
  a gyönge híd csak egy hívásból épül,

  ha majd beteljesedve
  odaátról, áradnak egyre,
  a fényből másba, fényesebbe.