Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Martin Luther:

  Muzsika asszony

  Öröm e földön nemesebb,
  nem is tudom, más mi lehet,
  mint amit az ének szerez,
  az édességes, zengzetes.
  Hol társas ének szólal, ott
  a rosszkedvnek már „Jó napot!”;
  viszály, irigység, gyűlölet,
  harag és kín onnét mehet;
  fukarság, gond, egyéb teher
  s a bánat rajban lebben el.
  Mindenki lelkére kötöm,
  hogy nem bűn az ilyen öröm,
  sőt Isten éppen kedveli,
  mert a világ örömei
  az ördög művét tördösik,
  a bősz öldöklést öldösik,
  Dávid király a példa rá:
  Sault kordázta ő soká
  – játszván a hárfán édesen –,
  hogy ne gyilkolna vétkesen.
  Ád csöndes szívet, hajlamot
  égi, igaz szót hallanod.
  Elizeus ezt tudta rég:
  hárfák nyiták meg szellemét.
  A legszebb évszakom, mikor
  ahány madárka, mind dalol,
  ég és föld ezzel van tele,
  szép ének csendül százfele.
  Főként a kedves csalogány;
  az vidít csak föl igazán,
  bájos dalát ha zengeti,
  nem-szűnő hála illeti.
  De még inkább a jó Urat,
  ki alkotá e madarat:
  legyen dalosok elseje,
  muzsikásoknak mestere.
  Folyvást az Úrnak zeng, szökell,
  dicsérni sose fárad el.
  Az én dalom is tisztelet,
  dics Néki s örök köszönet.

  Fordította: Csorba Győző

  Forrás: http://csicsada.freeblog.hu/archives/2008/06/22/Martin_Luther_Muzsika_asszony/