Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  József Attila:

  Ködből, csöndből

  Nem várom már az életet.
  Vagyok úgy, ahogyan lehet.

  S ha nem lehet, akkor sehogy,
  Ha sok a nap, hát soká fogy.

  Két szememből a nap kivész.
  Már csupán a lámpába néz.

  Ha tűz lobog, hát majd elég.
  Ha vér ömlik, hát van elég.

  Aki megbánt, én nem bántom.
  Aki sajnál, nem sajnálom.

  Örülhetnek a hadnagyok.
  Mert én már éhes sem vagyok.

  Történt valami énvelem,
  De nem halál s nem türelem.

  Rúgtak itten, rúgtak ottan
  S egyszer mégsem káromkodtam.

  Egyszer megláttam a ködöt
  A nagy fényességek mögött.

  És meghallottam egyszer én,
  Hogy túl harcom vad zörején,

  Akárha lent, akárha fönt,
  A szegényé csupán a csönd.

  A köd, a csönd sosem ragyog.
  Én már ködből, csöndből vagyok.

  Ami énbennem botorkál,
  Elbukik egy vak ároknál.

  Iszonyatos, nagy bosszú ez,
  Várni, várni, míg vége lesz.

  S tudni, vannak így még többen,
  Mígnem valaki megdöbben,

  Míg valaki föl nem ordít,
  Ködből, csöndből föl a holdig,

  Föl a pestishez magához!
  Aki irtózattal átkoz,

  Megátkoz ebtartót, ebet
  S legelőször is engemet.

  Köd, csönd

  A köd, a csönd sosem ragyog.
  Én már ködből, csöndből vagyok.  1925. ápr.