Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Orbán Ottó:

  A magyar népdalhoz

  Most, mikor sok senki mellén
  ki vagy tűzve, mint a jelvény,
  nekem maradj, aki voltál,
  nem babona, nem is oltár,

  de maga a láthatatlan,
  ahogy látlak száz alakban,
  véletlennel habart végzet,
  több s kevesebb, mint művészet,

  dallamív, mely melizmáit
  hajlítgatva szinte világít –
  mintha öreg paraszt lenne,
  maga az idő sóhajt benne:

  katonának vitt legények,
  ingben elföldelt szegények
  nézik a csillagos eget,
  sírtak alatta eleget.

  Sírnék én is, de dühömben,
  hogy ott rohadunk a régi körben,
  s föltámadnak a holt rögeszmék –
  láthatom újra a közös ügy vesztét.

  Szellemem ép, testem romban.
  Téged hívlak nagy bajomban,
  dudorászlak, hogy segíts meg,
  a rontástól szabadíts meg:

  gyűlöljek csak aljas elvet,
  ne a földet, ne a nyelvet,
  nézhessek rád, mint a napra,
  melyen nem üt ki lepra.

  Kit Kőműves Kelemenné
  vére bűvölt elevenné,
  elevenné és szilárddá,
  mítoszi, kerek világgá,

  benned minden, amilyen volt,
  fény sikálta kád a mennybolt,
  teli sötét szenvedéssel,
  melynek csöppje sem enyész el,

  s nincs múlt, jelen, sem jövendő
  csak egy vastag gyapjúkendő,
  annak bolyhos melegében
  ringok a világ ölében.