Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Kunszery Gyula:

  Verses krónika 1947-ről

  Hatvan évnél fiatalabbak számára kommentálta: KF.

  Tizenkilenc százra írtunk negyvenhetet
  Hogy Megváltó Urunk e földre született;
  „hullatja levelét az idő vén fája…”
  Imhol ez esztendő magyar krónikája.

  Január

  „Jól” kezdődik ez év: álsággal, válsággal,
  Szegény embert húzó sok gubancossággal.
  Politikus urak vadásznak Hegyesen,
  S lőnek rókát, nyulat – és bakot, vegyesen.
  S azalatt Pest-Budán Rajk s Péter Gábor át-
  kutatja az összeesküvők táborát.
  A „Magyar Közösség” ím lakat alatt van,
  Színültig megtelt az Andrássy-út Hatvan.
  A rendnek őrsége dolgozik remekül,
  Hurokból csupán a Saláta[1] menekül.

  1. Saláta Kálmán fejére Münnich Ferenc bp-i r.főkap. 10000 Ft-ot tűzött ki.
  Azonnal megszületett a bonmot, a főkap a legnagyobb árdrágító tízezret
  kínál egy fej salátáért.

  Február

  Kovács Béla volt a kisgazdák titkára,
  Csakhogy a rendőrség rájött a titkára:
  Hogy ő is tagja az összeesküvésnek,
  S megtorló lépések egy percet sem késnek.
  A szocdemek pedig kongresszusra gyűlnek,
  Három napig szörnyű sokat lefestülnek,
  S végül is megmossák a Peyerék fejét…
  (Februáriusra tán ennyi is elég.)

  Március

  A féléves válság megoldódik végre,
  „új szemek, új arcok kacagnak az égre”,
  Régibb miniszterek búsan elköszönnek,
  S elárvult helyükre most újabbak jönnek:
  Mihályfi meg Veres és a Dinnyés Lajos,
  S Fakultatív Gyuszi, amaz Ortutajos…
  Kovácsolják már a három évnek tervét,
  S felvetik a szabad hitoktatás elvét.
  Ez utóbbi szörnyű elkeseredést szül.
  Tutusunk nagy bölcsen meghátrál a vésztül.

  Április

  Az alvó természet lassan újra éled…
  Összeesküvőkre lesújt az ítélet,
  Egyesekre halált, többre rabságot hoz…
  (no de az egész ügy felkerül a NOT[2]-hoz.)
  Ám rendőrségünkre most új munka hárul,
  Mert megfeledkezvén jobbik önmagárul,
  Egy-némely siheder alattomban, orvul
  Torzót faragott a Prohászka-szoborbúl.
  De bár emlékműve szomorú romhalmaz:
  Ő világnézete lészen diadalmas.

  2. NOT – Népbíróságok Országos Tanácsa, általában enyhített az elsőfokon
  (bonmot: Nem Olyan Tragikus). Itt is csak egy halálos ítéletet hagyott jóvá.
  Faludy György vezetésével, aki '38-ban még Dícsértessék címen antológiát
  publikált a katolikus líra gyöngyszemeiből…

  Május

  Egy józsefvárosi utcáról levevék
  Szép emlékezetű Bangha Béla nevét.
  De nemcsak Banghára, népünk több bankjára
  E hónapban szintén elég rossz sor jára,
  Mert Rákosi amaz elvének hangot ad,
  Hogy államosítani kell már a bankokat;
  S Balogh páter, aki megellenzi eztet,
  Koalíciónál lőn ezért kegyvesztett.
  A drágaság ellen kíméletlen harc dúl.
  (Vajh ki kerül majd ki győztesen e harcbúl?)

  Június

  „Rossz időket élünk, rossz csillagok járnak”,
  Szegény hazánk felett gyűlnek sötét árnyak…
  Nagy Ferenc emigrált, mert kiderült róla,
  Ő is részes volt a konspirációba',
  Ugyanezért Vargha Béla is követi,
  S Magyarországnak több külföldi követi.
  Balogh István kilép a Kisgazda Pártbúl,
  Gyöngyösi külügyér széke is elárvul…
  Megbukik Kővágó, disszidál a Jékely…
  (nem oly nagy kár érte, nyugodtan higgyék el.)
  Dinnyéssel az élen alakul új kormány.
  S lángok csapnak fel a Bazilikánk ormán.

  Július

  Tovább kavarog a politika-örvény.
  Elkészül egy újabb választási törvény.
  Új választásoknak érzik előszele,
  Sulyok Dezső pártja meg is rendül bele.
  Feloszlik a párt és szétszéled a tábor,
  S új pártok születnek a SZEB[3] jóvoltából.

  3. SZEB – Szövetséges Ellenőrző Bizottság, elnöke Vorosilov,
  a nyugatiak csak szekundáltak neki, viszont még a barátnőiknek
  küldött virágcsokrokat is költségszámlára tették.

  Augusztus

  Megindul a harc, a választási tusa,
  Jobbízlésűeknek elmegy a gusztusa:
  A mandátum-koncért ezren marakszanak,
  A pártok egymásra szörnyen haragszanak,
  Sok a jelölt, ámde – a törvény ravasz, ó!
  Kiderül, hogy nagyon kevés a szavazó.
  Szavazati jogtól elütöttek sokat,
  Leapasztván így a kétséges voksokat.
  No, de a helyükben szavaznak majd mások,
  Rengetegen lévén a kékcédulások.
  (Közben volt egy rövid felemelő fázis,
  Sivár sivatagban üdítő oázis:
  Szent István ünnepén többszázezer magyar
  Sejttette: az ország voltaképp mit akar.)

  Szeptember

  Számolják a voksot, az eredmény remek:
  Első lett a komm-párt! – A szegény szocdemek
  Bizony lemaradtak s itt állnak letörvén…
  (Ries elvtárs, kellett új választási törvény?!)
  Csúnyán lefaragták a Kisgazda Pártot,
  Hírének Katona s Ortutay ártott.
  Veres Péter pártja viszont erősebb lett,
  Öröm dagasztja a parasztpárti keblet.
  Ám nagy meglepetés – hiába ellenzék –
  Számításon felül betört az ellenzék.
  Barankovics, Pfeiffer[4], Balogh, Zsolt és Slachta
  A voksoknak negyven százalékát kapta.
  S ne feledjük azt se – így hozá a fátum –
  Még Supkáéknak is jut három mandátum.
  És közben a békénk lőn ratifikálva,
  Elbúcsúzik a SZEB – szebb jövőt kívánva.

  4. mandátumaikat később a lámpavasas Major Ákos (Tamás öccse)
  vezényletével megsemmisítették
  Akkoriban szabadkőműves nagymester

  Október

  Alakul új kormány, azaz hogy a régi,
  Tutus is bent marad, (gönnoljuk is néki!),
  Hittan helyett most a latin nyelv van soron,
  (talán mert megbukott latinból egykoron.)[5]
  Veres Péter régi helyéről im elmén,
  S törheti a fejét most a hon védelmén.
  Molnár a külügyért dobja népjólétet;
  Örökükbe Darvas, illetve Olt lépett.
  Szabó földet művel, kézben agrár-olló,
  S három bársonyszékre legördül a rolló.

  5. Ortutayt valóban meghúzták latinból a gimn. VI.o.-ban. A továbbiakban ő
  vezényelte az iskolák államosítását. Keresztúry Dezső egyik utolsó interjúja
  szerint elrendelte arcképe kifüggesztését azt összes iskolában (ezt a Mester 19-
  ben magam is láttam) – és ez után még jogdíjat is szedett.
  A Szabad Száj ez alkalomból azzal közölte arcképét: V.P. honvédelmi
  miniszter, volt tizedes és katonaszökevény.

  November

  Kormányzatban uralg a régi jó szellem:
  Kíméletlen harc a reakció ellen,
  Amely leskelődik s új terveket forral,
  Árakat letörik drákói szigorral,
  Államosítanak bankokat és bányát,
  Nyesik a kisgazdák izgága jobb-szárnyát,
  Megelőzendő egy újabb nagy válságot;
  S rendezik újból a közmunka-váltságot.

  December

  „Kifelé az évnek a szekere rúdja”,
  Napfény a meleget csak amúgy hazudja.
  A letelt esztendő elég viharos volt.
  Fehér hómezőkön egy-némely piros folt.
  Csak ezt a pár napot kell még, hogy kibírjad
  S a magyar egy újabb negyvennyolcra virrad.
  Jövőjéhez erőt hitéből merítsen:
  Szegény magyarokat segítse az Isten!

  Forrás: Az Új Ember 48-as almanachjában jelent meg, amit azonnal indexre tettek, nemigen lehet hozzáférni.