Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Váci Mihály:

  Ave Mária

  Csak gondolok Reád: – agyam fagyos tekervényei
           mint neoncsövek, felderengnek
  reszketeg piros fényével szelíden izzó
           betlehemi nevednek.
  Csak álmodom Rólad, ahogy a befagyott tavak
           álmodhatnak az égről,
  s derengsz Te bennem, mint az égmerengés
           a jégalatti mélyből.
  Csak álmodom Rólad – ahogy a sápadt hómezők alatt
           a behegedt barázdák,

  susogsz bennem örökkön, ahogy a fagyos rögökben
           a hízelgő rozstáblák;
  ahogy a leásott oszlopokban zokognak
           a legallyazott lombok;
  – zúzott rönk, tört hasáb vagyok: – erdőid bennem
           suhogva kibontod!

  Neved forró áhítata lehervadna itt e lucskos
           hideg közönyben,
  mint halk imák a sárba csuklanak
           a tipró körmenetben.
  Ki érezné meg itt
           azt a bölcső-meleg mennyet,
  amelynek enyhe üde neved imádkozva
           engemet elmelenget.
  Ki értené meg itt e hótól fuldokló,
           elkékült arcú télben
  neved tavaszi szeleit, melyek májust
           tartanak bennem ébren.
  Hogyan is hangzana e fagyvijjogásban
           ez a pacsirta-sírás?
  recsegő jégmezők fölött hogy suhoghatna
           neved – e virágnyílás?
  Ki értené nevednek dallamát,
           s dallamtalan zenéjét,
  örök-zsongását, kagyló-búgását,
           harangkehely-remegését,
  gordonka hízelgését, s hegedű-ujjongását
           ezüst-röptű nevednek,
  orgona-futamait, amellyel – nagy dallam!
           Szerelem, kereslek!
  Mária! – jászlak meleg aljára vetett
           kisded-kori ágyak!
  Jézusi gyermekkor, mikor még hittem, hogy reám,
           mint messiásra – várnak.
  Mária! – esték gyapjas nyája tolong
           a térdeimnél;
  aranyat, tömjént kínál az éj, s bánata
           arcomon könnyű tömjén.
  Mária! – ez a szó felkelti bennem a sírást:
           – nem e tájon születtem!
  Ó, üljél szelíd öszvér hátára, – menekülj,
           ó, vigyél innen engem!
  Mária! – valami betlehemi szelídségű emlék
           az én örök sírásom!
  Egy csillag sajog bennem pirosan, s suhog
           félszárnyú örök karácsony!
  Mária! – énbennem keserű pásztorok indulnak
           e szóra s otthagyják a nyájat;
  torkomon örökös a meghatódottság, mellyel
           kalaplevéve csodát várnak.
  Mária! – zokogó ária, templomi dallam,
           Ave Mária, zsoltár,
  Énekek Éneke! – halk kórus, botló gyermekkoromban
           már bennem dudoltál!
  Mária! – dallam, ki tudja, honnan száll
           s honnan kél, milyen húrról!
  Csak én tudom, hogy miről énekel, milyen
           szemet homályosító búról.

  Mária! – verdesnek arcom körül
           e hangok, mint a lepkék,
  s ha hallgatok, akkor is szárnyuk
           hímpora lep még.

  Ha hallgatok is, – én örökké neved
           susogó rozstáblájában alszom,
  ha alszom is – neved búzavirágzása
           szenteli arannyal arcom.