Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Kunszery Gyula:

  Költői levél Ortutay Gyulához

  Miniszter Úr, Kedves Barátom!
  engedd meg, hogy magázzalak,
  oly nagy köztünk a rangkülönbség;
  gerinces Ön, s én ázalag.
  Ön mondá, hogy már készülőben
  egy újabb törvénytervezet,
  mely minket a fakultativos
  hitoktatáshoz elvezet;
  s Ön ezt helyesli, hirdetvén, hogy
  a lelkiismeret szabad.
  (Ez alapon Rousseau törölné
  az összes többi tárgyakat!)
  Henrik királynak büszke trónért
  Páris megért egy szentmisét,
  de bársonyszék és szabad hittan
  hát sem éppen semmiség!
  Magyar műveltség vallás nélkül?
  Miniszter Úr, nevetni kell,
  hiszen az egész kultúránkat
  a keresztkútnál kezdtük el.
  Az első kedves gügyögésünk
  a mély hitünkről mond regét,
  az „ysa pur es chomov vogmuc”
  s a königsbergi töredék,
  a példázatok, szép legendák,
  a siralmak és himnuszok…
  S Balassi két szerelmi dal közt
  bűnbánatos zsoltárt susog.
  Aztán a magyar szellem-élet
  Tovább a hit körül forog,
  Erről vitáznak szenvedéllyel
  Pázmány s a prédikátorok,
  Zrínyink hatalmas époszához
  a Szent Szűztől kér ihletet,
  s egy délceg bécsi gárda-hadnagy
  a vallásról bölcselkedett;
  s törékeny testtel, rossz tüdővel,
  amely tipol, liheg, zihál,
  a lélek halhatatlanságát
  hirdette jó Vitéz Mihály;
  majd Berzsenyi az Istenséghez
  zengett fohászos háladalt,
  és Kölcsey meg úgy könyörgött,
  hogy „Isten áldd meg a magyart!”
  És Arany János azt kívánta, –
  Ez nem hazugság, nem rege, –
  hogy kis kacsóit összetéve
  imádkozzék a gyermeke.
  De hallgassuk meg tán Petőfit,
  a Szabadságnak dalnokát:
  az Istenünkre esketett fel,
  hogy nem leszünk rabok tovább.
  Hitünknek ősi lombos fáját
  nem érte semmi hervadás:
  tragédiáját Úr szavával
  fejezte be a nagy Madách.
  Aranykötésű imakönyvről
  dalolt Reviczky boldogan,
  s az Illés tüzes szekerével
  Adynk az ég felé rohan.
  Itt minden művész, mint Jákob
  az angyalokkal vív tusát,
  hadd említsem csak Liszt miséit
  és Munkácsynak Krisztusát…
  Hát mindezért bizony honunkban
  Tompult az agy, fakult a szív,
  Ha vallásunknak oktatása
  csak amolyan fakultatív.
  Magyar kultúra vallás nélkül
  ott lenne, hol a mádi jó
  izrélita. – Miniszter Uram
  Önt várja már a rádió.

                                  Addio!

  Ortutay Gyula miniszterhez (aki közvetlen ezután a Magyar Rádió elnöke lett – erre utal az utolsó két sor) íródott Kunszery Gyula verses levele az iskolai hitoktatás fakultatívvá tételének idején. A „folytatás” ismert: végül évtizedekre szinte teljesen eltűnt a hitoktatás a magyar iskolákból, amelynek súlyos következményei máig érzékelhetők…

  Forrás: Az Új Ember 1947. április 6-i számából.