bolt.piarista.hu

Címlap » Beiskolázás » Bemutatkozó oldal

    Bemutatkozó oldal

    1720-ban alapította Szeged a piarista iskolát. Az egyházi iskolák államosítása vetett véget a folyamatos működésének. 1991-ben újraalapította a Piarista Rend Magyar Tartománya. A 250. tanév kezdődött meg 2012 őszén. 2013. tanévtől koedukált képzésre tért át. 2016-ban ünnepelte iskolánk az újraindulás 25. évfordulóját. 2020. február 20-án ünnepli iskolánk alapításának 300. évfordulóját.

    1999-ben új épületet kapott a gimnázium az újrókusi városrész Franciahögynek nevezett részén. A háromszintes épület 12 osztályteremmel, fizikai, kémiai, biológiai előadóval, jól fölszerelt természettudományos laboratóriumokkal, informatikai szaktantermekkel, ének- és rajzteremmel, harmincezer kötetes könyvtárral és díszteremmel várja a tanulni vágyókat. A főépülethez kapcsolódik a 90 fős kollégium és a nemzetközi méretű tornacsarnok. A hatalmas udvar lehetőséget biztosít a tanulás melletti kikapcsolódáshoz. A testmozgást segíti a rekortán futópálya, ami négysávos, 200 méteres körpálya, melyet egy ugyancsak négysávos 110 méteres egyenes, és egy távolugrópálya egészít ki.

    A piarista iskola olyan műveltséget akar továbbadni, amely több, mint amit az órarend magában foglalhat. Ez a műveltség az egész életet áthatja. Az emberi személyiség egészét szem előtt tartó nevelést Kalazanci Szent József a következő jelmondattal fejezte ki: Pietas et litterae. A pietas, amelyből Kalazancius szerzetesrendjének mifelénk honos neve, a piarista ered, a szótárak szerint azt jelenti: istenfélelem, jámborság, kegyesség. A litterae jelentése: tudomány. Ez a két szó az „et”-tel összekötve válik az egész embert formáló nevelés mottójává, programadójává.

    Iskolánk névadója: Dugonics András (Szeged, 1740. október 17. – Szeged, 1818. július 25.), piarista szerzetes, író, egyetemi tanár. Az első magyar nyelvű regény, az Etelka, az első magyar nyelvű matematika tankönyv írója. A felvilágosodás korában a nemzeti érzelmű, hazafias irodalom egyik legnagyobb alakja. Irodalomra fogékony olvasóközönséget teremtett, feltárta a népies nyelv lehetőségeit. A magyar irodalom kincsének tekintette a magyar erkölcsöt, a nemzeti érzést és a dicső múltat.