Tanáraink

Angyal László
angyal.laszlo@szeged.piarista.hu

Meet

magyar nyelv és irodalom
történelem
hittan

Balogh Bence
balogh.bence@szeged.piarista.hu

Meet

történelem
biológia

osztályfőnök: 9. A
történelem munkaközösség-vezetője

Bartusz Péter
bartusz.peter@szeged.piarista.hu

Meet

kémia
biológia

Boczor Zoltán
boczor.zoltan@szeged.piarista.hu

Meet

olasz
testnevelés

élsportolók mentora

Butty Bertold
butty.bertold@szeged.piarista.hu

Meet

kollégiumvezető
kollégiumi nevelő

Csányi Ildikó
csanyi.ildiko@szeged.piarista.hu

Meet

gordonka

Csizmadia Zsolt
csizmadia.zsolt@szeged.piarista.hu

Meet

matematika

osztályfőnök: 12. A
DÖK vezető

Csuzdi Eszter
csuzdi.eszter@szeged.piarista.hu

Meet

ének-zene

kollégiumi nevelő

Dékány Zoltán
dekany.zoltan@szeged.piarista.hu

Meet

hittan
latin
német

osztályfőnök: 9. B
mentortanár
a Szemiramisz munkacsoport tagja

Dobayné Kovács Mária
kovacs.maria@szeged.piarista.hu

Meet

francia
német

Dr. Kissné Dr. Oláh Boglárka
olah.boglarka@szeged.piarista.hu

Meet

biológia
kémia
laborgyakorlat

osztályfőnök: 10. A
természettudományos munkaközösség-vezetője

Dr. Kokaveczné Bánki Judit
banki.judit@szeged.piarista.hu

Meet

matematika
digitális kultúra

TESZI koordinátor

Dr. Serényi Tamás SchP
serenyi.tamas@piarista.hu

Meet

fizika
matematika

házfőnök

Édl Zsuzsanna
edl.zsuzsanna@szeged.piarista.hu

Meet

pedagógiai szakpszichológus

+36309436774

Erki Kornélia
erki.kornelia@szeged.piarista.hu

Meet

szolfézs

Fábri-Ivánovics Tünde
fabri-ivanovics.tunde@szeged.piarista.hu

Meet

népi ének

Gyuris Péter
gyuris.peter@szeged.piarista.hu

Meet

fotó-videó vizuális alkotó gyakorlat

Jánossyné Terenyi Erika
terenyi.erika@szeged.piarista.hu

Meet

angol
német

Javora Katalin (Kitty)
javora.katalin@szeged.piarista.hu

Meet

mentálhigiénés szakember
a Szemiramisz munkacsoport tagja

+36309396191

Jernei Gabriella
jernei.gabriella@szeged.piarista.hu

Meet

angol
spanyol

Jusztinné Nedelkovics Aliz
nedelkovics.aliz@szeged.piarista.hu

Meet

kémia

igazgató
vezetőségi tag

Kalmárné Németh Márta
nemeth.marta@szeged.piarista.hu

Meet

matematika
digitális kultúra

Károlyi Attila Ferenc
karolyi.attila@szeged.piarista.hu

Meet

magyar nyelv és irodalom
történelem
életvitel

a Szemiramisz munkacsoport tagja

Kecskés Fanni
kecskes.fanni@szeged.piarista.hu

Meet

magyar nyelv és irodalom
állampolgári ismeretek
történelem
kollégiumi nevelő

Keserű György SchP
keseru.gyorgy@szeged.piarista.hu

Meet

hittan
magyar nyelv és irodalom

osztályfőnök: 8. A
templomigazgató

Keszeli Sándor
keszeli.sandor@szeged.piarista.hu

Meet

biológia
hittan

igazgatóhelyettes
osztályfőnök: 10. B
a pasztorális bizottság vezetője

Köblös-Rupáner Ágnes
rupaner.agnes@szeged.piarista.hu

Meet

dráma és színjátszás

Kocsis András Balázsné Király Tünde Teréz
kiraly.tunde@szeged.piarista.hu

Meet

angol

Koncz János András
koncz.janos@szeged.piarista.hu

Meet

testnevelés

Kovács István Ferenc
kovacs.istvan@szeged.piarista.hu

Meet

rajz
művészetek
földrajz
grafika és festészet

osztályfőnök: 10. C
TESZI koordinátor

Kuzma-Vojtovics Tímea
vojtovics.timea@szeged.piarista.hu

Meet

zongora

Ladányi Andrea
ladanyi.andrea@szeged.piarista.hu

Meet

fizika
matematika
laborgyakorlat

osztályfőnök: 11. A
matematika, fizika és informatika munkaközösség-vezetője

Márkus Roland
markus.roland@szeged.piarista.hu

Meet

hittan
digitális kultúra

Maróti Kristóf
maroti.kristof@szeged.piarista.hu

Meet

testnevelés
sporttörténet
biológia

osztályfőnök: 9. C

Mészáros Nándor
meszaros.nandor@szeged.piarista.hu

Meet

hittan

kollégiumi nevelő

Mészárosné Szabó Tünde
szabo.tunde@szeged.piarista.hu

Meet

angol
olasz

osztályfőnök: 11. B
nyelvi munkaközösség vezetője

Molnár-Balogh Orsolya
balogh.orsolya@szeged.piarista.hu

Meet

magyar nyelv és irodalom
vizuális kultúra
művészetek

Nagy Éva
nagy.eva@szeged.piarista.hu

Meet

gyógypedagógus

Nagy Mariann
nagy.mariann@szeged.piarista.hu

Meet

angol
kémia

osztályfőnök: 12. B
mentálhigiénés szakember
a Szemiramisz munkacsoport tagja

Nemes Zsuzsanna
nemes.zsuzsanna@szeged.piarista.hu

Meet

német
matematika

a pedagógiai bizottság vezetője
vezetőségi tag

Pető Bence
peto.bence@szeged.piarista.hu

Meet

gitár

Posztós Ildikó Piroska
posztos.ildiko@szeged.piarista.hu

Meet

angol
spanyol

Rácz László
racz.laszlo@szeged.piarista.hu

Meet

fizika
matematika

Rózsa Kitti
rozsa.kitti@szeged.piarista.hu

Meet

magánének

Sipos Attila
sipos.attila@szeged.piarista.hu

Meet

hittan
történelem

osztályfőnök: 12. C
hittan munkaközösség vezetője
kollégiumi nevelő

Sipos Donát
sipos.donat@szeged.piarista.hu

Meet

angol
földrajz

Szalkai Sándor
szalkai.sandor@szeged.piarista.hu

Meet

gitár

az alapfokú művészeti iskola vezetője
vezetőségi tag

Szalóki Noémi
szaloki.noemi@szeged.piarista.hu

Meet

magyar nyelv és irodalom
történelem

Szarkáné Gyerjék Judit
gyerjek.judit@szeged.piarista.hu

könyvtáros

Szász Imre
szasz.imre@szeged.piarista.hu

Meet

rendszergazda

Szilák Zsófia
szilak.zsofia@szeged.piarista.hu

Meet

fizika
matematika
természettudomány gyakorlatok

Torma Gábor
torma.gabor@szeged.piarista.hu

Meet

matematika
fizika
laborgyakorlat

Tóth Károly
toth.karoly@szeged.piarista.hu

Meet

testnevelés

osztályfőnök: 11. C
testnevelés munkaközösség-vezetője

Tőzsér Pál SchP
tozser.pal@szeged.piarista.hu

Meet

földrajz

vezetőségi tag
a Szemiramisz munkacsoport tagja
pedagógus szakvizsga (mentálhigiéné szakirány)
mentálhigiénés szakember

Vincze Szabolcs Ferenc
vincze.szabolcs@szeged.piarista.hu

Meet

fizika
digitális kultúra

Zakar Máté
zakar.mate@szeged.piarista.hu

Meet

német

osztályfőnök: 7. A
kollégiumi nevelő

Zsova Tamás
zsova.tamas@szeged.piarista.hu

Meet

magyar nyelv és irodalom
hittan, latin

igazgatóhelyettes
vezetőségi tag
magyar munkaközösség vezetője