Tanáraink

Angyal László
angyal.laszlo@szeged.piarista.hu

Meet

magyar nyelv és irodalom
történelem

Fogadóóra

kedd
12:40-13:25

Balaton Renáta
balaton.renata@szeged.piarista.hu

társastánc

Balogh Bence
balogh.bence@szeged.piarista.hu

Meet

történelem
biológia

osztályfőnök: 7. A
történelem munkaközösség-vezetője

Fogadóóra

hétfő
12:40-13:25

Balogh Mónika
balogh.monika@szeged.piarista.hu

gyógypedagógus

Barkos Beáta Ágnes
barkos.beata@szeged.piarista.hu

Meet

rajz
művészetek
környezet- és kézműveskultúra
grafika, tűzzománc

Fogadóóra

szerda
9:50-10:35

Barta Csilla Zsuzsanna
barta.csilla@szeged.piarista.hu

Meet

néptánc
népi játék

Bartusz Péter
bartusz.peter@szeged.piarista.hu

Meet

kémia
biológia

Boczor Zoltán
boczor.zoltan@szeged.piarista.hu

Meet

olasz
testnevelés

élsportolók mentora

Fogadóóra

kedd
14:20-15:00

Boldog Zoltán
boldog.zoltan@szeged.piarista.hu

Meet

magyar nyelv és irodalom
történelem

osztályfőnök: 11. A

Fogadóóra

szerda
8:55-9:40

Butty Bertold
butty.bertold@szeged.piarista.hu

Meet

kollégiumvezető
kollégiumi nevelő

Csányi Ildikó
csanyi.ildiko@szeged.piarista.hu

Meet

gordonka

Csizmadia Zsolt
csizmadia.zsolt@szeged.piarista.hu

Meet

matematika

osztályfőnök: 10. A
DÖK vezető

Fogadóóra

kedd
13:35-14:15

Dékány Zoltán
dekany.zoltan@szeged.piarista.hu

Meet

hittan
latin
német

mentortanár

Fogadóóra

hétfő
12:40-13:25

Dicsőné Fazekas Andrea
fazekas.andea@szeged.piarista.hu

Meet

zongora

Dobayné Kovács Mária
kovacs.maria@szeged.piarista.hu

Meet

francia
német

Fogadóóra

szerda
12:40-13:25

Dr. Kissné Dr. Oláh Boglárka
olah.boglarka@szeged.piarista.hu

Meet

biológia
kémia
laborgyakorlat

osztályfőnök: 8. A
természettudományos munkaközösség-vezetője

Fogadóóra

hétfő
8:00-8:45

Dr. Kokaveczné Bánki Judit
banki.judit@szeged.piarista.hu

Meet

matematika

TESZI koordinátor

Fogadóóra

szerda
11:45-12:30

Dr. Kószóné Dudits Katalin
dudits.katalin@szeged.piarista.hu

Meet

angol
olasz

Fogadóóra

csütörtök
9:50-10:35

Dr. Serényi Tamás SchP
serenyi.tamas@piarista.hu

Meet

fizika
matematika

pasztorális bizottság vezetője
vezetőségi tag

Fogadóóra

csütörtök
12:40-13:25

Erki Kornélia
erki.kornelia@szeged.piarista.hu

Meet

szolfézs

Fábri Géza
fabri.geza@szeged.piarista.hu

Meet

koboz

Fábri-Ivánovics Tünde
fabri-ivanovics.tunde@szeged.piarista.hu

Meet

népi ének

szakvizsgázott
gyógypedagógus

Farkas-Papp Csilla
farkas-papp.csilla@szeged.piarista.hu

furulya

Galaczi Tibor
galaczi.tibor@szeged.piarista.hu

Meet

angol nyelv

a Szemiramisz munkacsoport tagja

Fogadóóra

hétfő
8:00-8:45

Gurka Zita
gurka.zita@szeged.piarista.hu

Meet

zongora

Gyuris Péter
gyuris.peter@szeged.piarista.hu

fotó-videó vizuális alkotó gyakorlat

Jánossyné Terenyi Erika
terenyi.erika@szeged.piarista.hu

Meet

angol
német

Fogadóóra

csütörtök
10:50-11:35

Javora Katalin (Kitty)
javora.katalin@szeged.piarista.hu

Meet

mentálhigiénés szakember
a Szemiramisz munkacsoport tagja

Jernei Gabriella
jernei.gabriella@szeged.piarista.hu

Meet

angol
spanyol

Fogadóóra

hétfő
11:45-12:30

Jusztinné Nedelkovics Aliz
nedelkovics.aliz@szeged.piarista.hu

Meet

kémia

igazgató
vezetőségi tag

Kalmárné Németh Márta
nemeth.marta@szeged.piarista.hu

Meet

matematika
informatika

Fogadóóra

hétfő
13:35-14:15

Károlyi Attila Ferenc
karolyi.attila@szeged.piarista.hu

Meet

magyar nyelv és irodalom
történelem
életvitel

a Szemiramisz munkacsoport tagja

Fogadóóra

szerda
8:00-8:45

Keserű György SchP
keseru.gyorgy@szeged.piarista.hu

Meet

hittan
magyar nyelv és irodalom

templomigazgató
házfőnök
kollégiumi nevelő

Keszeli Sándor
keszeli.sandor@szeged.piarista.hu

Meet

biológia
hittan

Fogadóóra

csütörtök
11:45-12:30

Kocsis András Balázsné Király Tünde Teréz
kiraly.tunde@szeged.piarista.hu

Meet

angol

osztályfőnök: 12. A

Fogadóóra

hétfő
9:50-10:35

Kovács István Ferenc
kovacs.istvan@szeged.piarista.hu

Meet

rajz
művészetek
földrajz
grafika és festészet

TESZI koordinátor

Fogadóóra

csütörtök
8:55-9:40

Králik Gusztáv
kralik.gusztav@szeged.piarista.hu

Meet

népi hegedű

Kuzma Levente
kuzma.levente@szeged.piarista.hu

Meet

orgona
zeneelmélet

Kuzma-Vojtovics Tímea
vojtovics.timea@szeged.piarista.hu

Meet

zongora

Ladányi Sz. Andrea
ladanyi.andrea@szeged.piarista.hu

Meet

fizika
matematika
laborgyakorlat

osztályfőnök: 9. A
matematika, fizika és informatika munkaközösség-vezetője

Fogadóóra

péntek
8:55-9:40

Maróti Kristóf
maroti.kristof@szeged.piarista.hu

Meet

testnevelés
sporttörténet

Fogadóóra

kedd
12:40-13:25

Mészáros Nándor
meszaros.nandor@szeged.piarista.hu

Meet

hittan

osztályfőnök: 11. B
kollégiumi nevelő

Fogadóóra

szerda
10:50-11:35

Mészárosné Szabó Tünde
szabo.tunde@szeged.piarista.hu

Meet

angol
olasz

osztályfőnök: 9. B
nyelvi munkaközösség vezetője

Nagy Mariann
nagy.mariann@szeged.piarista.hu

Meet

angol
kémia

osztályfőnök: 10. B
mentálhigiénés szakember
a Szemiramisz munkacsoport tagja

Nemes Zsuzsanna
nemes.zsuzsanna@szeged.piarista.hu

Meet

német
matematika

osztályfőnök: 12. B
a pedagógiai bizottság vezetője
vezetőségi tag

Fogadóóra

csütörtök
8:00-8:45

Papp Attila
papp.attila@szeged.piarista.hu

Meet

hittan
magyar nyelv és irodalom
történelem

osztályfőnök: 12. C

Fogadóóra

szerda
12:40-13:25

Pestukáné Semperger Erzsébet
semperger.erzsebet@szeged.piarista.hu

szurdopedagógus

Pető Bence
peto.bence@szeged.piarista.hu

gitár

Posztós Ildikó Piroska
posztos.ildiko@szeged.piarista.hu

Meet

angol
spanyol

Fogadóóra

csütörtök
10:50-11:35

Rácz László
racz.laszlo@szeged.piarista.hu

Meet

fizika
matematika

Fogadóóra

csütörtök
8:55-9:40

Sipos Attila
sipos.attila@szeged.piarista.hu

Meet

hittan
történelem

osztályfőnök: 10. C
hittan munkaközösség vezetője
kollégiumi nevelő

Fogadóóra

szerda
9:50-10:35

Szabó Erzsébet
szabo.erzsebet@szeged.piarista.hu

Meet

testnevelés
sportelmélet
sportágiismereket

osztályfőnök: 11. C
testnevelés munkaközösség-vezetője

Fogadóóra

péntek
11:45-12:30

Szalkai Sándor
szalkai.sandor@szeged.piarista.hu

Meet

gitár

az alapfokú művészeti iskola vezetője
vezetőségi tag

Szalóki Noémi
szaloki.noemi@szeged.piarista.hu

Meet

magyar
történelem

Fogadóóra

péntek
12:40-13:25

Szarkáné Gyerjék Judit
gyerjek.judit@szeged.piarista.hu

könyvtáros

Szász Imre
szasz.imre@szeged.piarista.hu

rendszergazda

Torma Gábor
torma.gabor@szeged.piarista.hu

Meet

matematika
fizika
laborgyakorlat

Törtei-Baráth Réka
barath.reka@szeged.piarista.hu

Meet

ének-zene

kollégiumi nevelő

Fogadóóra

péntek
8:55-9:40

Tóth Károly
toth.karoly@szeged.piarista.hu

Meet

testnevelés

osztályfőnök: 9. C

Fogadóóra

hétfő
8:00-8:45

Tőzsér Pál SchP
tozser.pal@szeged.piarista.hu

Meet

földrajz

vezetőségi tag
a Szemiramisz munkacsoport tagja
pedagógus szakvizsga (mentálhigiéné szakirány)

Fogadóóra

csütörtök
8:55-9:40

Zakar Máté
zakar.mate@szeged.piarista.hu

Meet

német

kollégiumi nevelő

Fogadóóra

kedd
9:50-10:35

Zentay Tamás
zentay.tamas@szeged.piarista.hu

Meet

informatika

Fogadóóra

szerda
9:50-10:35

Zsova Tamás
zsova.tamas@szeged.piarista.hu

Meet

magyar nyelv és irodalom
életvitel

igazgatóhelyettes
vezetőségi tag
magyar munkaközösség vezetője