bolt.piarista.hu

Címlap » Tanáraink

Tanáraink

  Fénykép Email Meet Név Szak Iskolai beosztás Fogadóóra
  e-mail cím Agod Alíz

  népi ének

  e-mail cím

  Meet

  Angyal László

  magyar nyelv és irodalom
  történelem

  kedd
  12:40-13:25

  e-mail cím Balaton Renáta

  társastánc

  e-mail cím

  Meet

  Balogh Bence

  történelem
  biológia

  osztályfőnök: 7. A
  történelem munkaközösség-vezetője

  hétfő
  12:40-13:25

  e-mail cím Balogh Mónika

  gyógypedagógus

  e-mail cím

  Meet

  Baráth Réka

  ének-zene

  kollégiumi nevelő

  péntek
  8:55-9:40

  e-mail cím

  Meet

  Barkos Beáta Ágnes

  rajz
  művészetek
  környezet- és kézműveskultúra
  grafika, tűzzománc

  szerda
  9:50-10:35

  e-mail cím

  Meet

  Barta Csilla Zsuzsanna

  néptánc
  népi játék

  e-mail cím

  Meet

  Boczor Zoltán

  olasz
  testnevelés

  élsportolók mentora

  kedd
  14:20-15:00

  e-mail cím

  Meet

  Boldog Zoltán

  magyar nyelv és irodalom
  történelem

  osztályfőnök: 11. A

  szerda
  8:55-9:40

  e-mail cím

  Meet

  Butty Bertold

  kollégiumvezető
  kollégiumi nevelő

  e-mail cím

  Meet

  Csányi Ildikó

  gordonka

  e-mail cím

  Meet

  Csizmadia Zsolt

  matemetika

  osztályfőnök: 10. A
  DÖK vezető

  kedd
  13:35-14:15

  e-mail cím

  Meet

  Dékány Zoltán

  hittan
  latin
  német

  mentortanár

  hétfő
  12:40-13:25

  e-mail cím

  Meet

  Dicsőné Fazekas Andrea

  zongora

  e-mail cím

  Meet

  Dobayné Kovács Mária

  francia
  német

  szerda
  12:40-13:25

  e-mail cím

  Meet

  Dr. Kissné Dr. Oláh Boglárka

  biológia
  kémia
  laborgyakorlat

  osztályfőnök: 8. A
  természettudományos munkaközösség-vezetője

  hétfő
  8:00-8:45

  e-mail cím

  Meet

  Dr. Kokaveczné Bánki Judit

  matematika

  TESZI koordinátor

  szerda
  11:45-12:30

  e-mail cím

  Meet

  Dr. Kószóné Dudits Katalin

  angol
  olasz

  csütörtök
  9:50-10:35

  e-mail cím

  Meet

  Dr. Serényi Tamás SchP

  fizika
  matematika

  pasztorális bizottság vezetője
  vezetőségi tag

  csütörtök
  12:40-13:25

  e-mail cím

  Meet

  Erki Kornélia

  szolfézs

  e-mail cím

  Meet

  Fábri Géza

  koboz

  e-mail cím

  Meet

  Fábri-Ivánovics Tünde

  népi ének

  e-mail cím Falusiné Kovács Lívia

  szakvizsgázott
  gyógypedagógus

  e-mail cím Farkas-Papp Csilla

  furulya

  e-mail cím

  Meet

  Galaczi Tibor

  angol nyelv

  a Szemiramisz munkacsoport tagja

  hétfő
  8:00-8:45

  e-mail cím

  Meet

  Gurka Zita

  zongora

  e-mail cím Gyuris Péter

  fotó-videó vizuális alkotó gyakorlat

  e-mail cím

  Meet

  Jánossyné Terenyi Erika

  angol
  német

  csütörtök
  10:50-11:35

  e-mail cím

  Meet

  Javora Katalin (Kitty)

  mentálhigiénés szakember
  a Szemiramisz munkacsoport tagja

  e-mail cím

  Meet

  Jernei Gabriella

  angol
  spanyol

  hétfő
  11:45-12:30

  e-mail cím

  Meet

  Jusztinné Nedelkovics Aliz

  kémia

  igazgató
  vezetőségi tag

  e-mail cím

  Meet

  Kalmárné Németh Márta

  matematika
  informatika

  hétfő
  13:35-14:15

  e-mail cím

  Meet

  Károlyi Attila Ferenc

  magyar nyelv és irodalom
  történelem
  életvitel

  a Szemiramisz munkacsoport tagja

  szerda
  8:00-8:45

  e-mail cím

  Meet

  Keserű György SchP

  hittan
  magyar nyelv és irodalom

  templomigazgató
  házfőnök
  kollégiumi nevelő

  e-mail cím

  Meet

  Keszeli Sándor

  biológia
  hittan

  csütörtök
  11:45-12:30

  e-mail cím

  Meet

  Kocsis András Balázsné Király Tünde Teréz

  angol

  osztályfőnök: 12. A

  hétfő
  9:50-10:35

  e-mail cím

  Meet

  Kovács István Ferenc

  rajz
  művészetek
  földrajz
  grafika és festészet

  TESZI koordinátor

  csütörtök
  8:55-9:40

  e-mail cím

  Meet

  Králik Gusztáv

  népi hegedű

  e-mail cím

  Meet

  Kuzma Levente

  orgona
  zeneelmélet

  e-mail cím

  Meet

  Kuzma-Vojtovics Tímea

  zongora

  e-mail cím

  Meet

  Ladányi Sz. Andrea

  fizika
  matematika
  laborgyakorlat

  osztályfőnök: 9. A
  matematika, fizika és informatika munkaközösség-vezetője

  péntek
  8:55-9:40

  e-mail cím

  Meet

  László Imre

  biológia
  kémia
  laborgyakorlat

  kedd
  10:50-11:35

  e-mail cím

  Meet

  Maróti Kristóf

  testnevelés
  sporttörténet

  kedd
  12:40-13:25

  e-mail cím

  Meet

  Mészáros Nándor

  hittan

  osztályfőnök: 11. B
  kollégiumi nevelő

  szerda
  10:50-11:35

  e-mail cím

  Meet

  Mészárosné Szabó Tünde

  angol
  olasz

  osztályfőnök: 9. B
  nyelvi munkaközösség vezetője

   

  e-mail cím

  Meet

  Nagy Mariann

  angol

  osztályfőnök: 10. B
  mentálhigiénés szakember
  a Szemiramisz munkacsoport tagja

  e-mail cím

  Meet

  Nemes Zsuzsanna

  német
  matematika

  osztályfőnök: 12. B
  a pedagógiai bizottság vezetője
  vezetőségi tag

  csütörtök
  8:00-8:45

  e-mail cím

  Meet

  Papp Attila

  hittan
  magyar nyelv és irodalom
  történelem

  osztályfőnök: 12. C

  szerda
  12:40-13:25

  e-mail cím Pestukáné Semperger Erzsébet

  szurdopedagógus

  e-mail cím Pető Bence

  gitár

  e-mail cím

  Meet

  Posztós Ildikó Piroska

  angol
  spanyol

  csütörtök
  10:50-11:35

  e-mail cím

  Meet

  Rácz László

  fizika
  matematika

  csütörtök
  8:55-9:40

  e-mail cím

  Meet

  Sipos Attila

  hittan
  történelem

  osztályfőnök: 10. C
  hittan munkaközösség vezetője
  kollégiumi nevelő

  szerda
  9:50-10:35

  e-mail cím

  Meet

  Szabó Erzsébet

  testnevelés
  sportelmélet
  sportágiismereket

  osztályfőnök: 11. C
  testnevelés munkaközösség-vezetője

  péntek
  11:45-12:30

  e-mail cím

  Meet

  Szalkai Sándor

  gitár

  az alapfokú művészeti iskola vezetője
  vezetőségi tag

  e-mail cím

  Meet

  Szalóki Noémi

  magyar
  történelem

  péntek
  12:40-13:25

  e-mail cím Szarkáné Gyerjék Judit

  könyvtáros

  e-mail cím Szász Imre

  rendszergazda

  e-mail cím

  Meet

  Torma Gábor

  matematika
  fizika
  laborgyakorlat

  e-mail cím

  Meet

  Tóth Károly

  testnevelés

  osztályfőnök: 9. C

  hétfő
  8:00-8:45

  e-mail cím

  Meet

  Tőzsér Pál SchP

  földrajz

  vezetőségi tag
  a Szemiramisz munkacsoport tagja
  pedagógus szakvizsga (mentálhigiéné szakirány)

  csütörtök
  8:55-9:40

  e-mail cím

  Meet

  Zakar Máté

  német

  kollégiumi nevelő

  kedd
  9:50-10:35

  e-mail cím

  Meet

  Zentay Tamás

  informatika

  szerda
  9:50-10:35

  e-mail cím

  Meet

  Zsova Tamás

  magyar nyelv és irodalom
  életvitel

  igazgatóhelyettes
  vezetőségi tag
  magyar munkaközösség vezetője