bolt.piarista.hu

Címlap » Tanáraink

Tanáraink

  Fénykép Email Név Szak Iskolai beosztás Fogadóóra
  e-mail cím Angyal László

  magyar nyelv és irodalom
  történelem

  csütörtök
  13:35-14:15

  e-mail cím Balogh Bence

  történelem
  biológia

  történelem munkaközösség-vezetője

  kedd
  12:40-13:25

  e-mail cím Baráth Réka

  ének-zene

  kollégiumi nevelő

  péntek
  10:50-11:35

  e-mail cím Barkos Beáta Ágnes

  rajz
  művészetek
  környezet- és kézműveskultúra
  grafika, tűzzománc

  szerda
  12:40-13:25

  e-mail cím Barta Csilla Zsuzsanna

  néptánc
  népi játék

  e-mail cím Berec-Csizmadia Anna

  népi ének

  e-mail cím Boczor Zoltán

  olasz
  testnevelés

  élsportolók mentora

  péntek
  11:45-12:30

  e-mail cím Boldog Zoltán

  magyar nyelv és irodalom
  történelem

  osztályfőnök: 10. A

  hétfő
  10:50-11:35

  e-mail cím Butty Bertold

  kollégiumvezető
  kollégiumi nevelő

  e-mail cím Csányi Ildikó

  gordonka

  e-mail cím Csizmadia Zsolt

  matemetika

  osztályfőnök: 9. A

  e-mail cím Deák Dániel

  gitár
  kamarazene

  e-mail cím Dékány Zoltán

  hittan
  latin
  német

  osztályfőnök: 12. B
  vezetőségi tag
  osztályfőnöki munkaközösség-vezetője
  mentortanár

  hétfő
  10:50-11:35

  e-mail cím Dobayné Kovács Mária

  francia
  német

  kedd
  11:45-12:30

  e-mail cím Dr. Kissné Dr. Oláh Boglárka

  biológia
  kémia
  laborgyakorlat

  osztályfőnök: 7. A
  természettudományos munkaközösség-vezetője

  kedd
  9:50-10:35

  e-mail cím Dr. Kokaveczné Bánki Judit

  matematika

  kedd
  12:40-13:25

  e-mail cím Dr. Kószóné Dudits Katalin

  angol
  olasz

  szerda
  8:55-9:40

  e-mail cím Dr. Serényi Tamás SchP

  fizika
  matematika

  hétfő
  9:50-10:35

  e-mail cím Erki Kornélia

  szolfézs

  e-mail cím Fábri Géza

  koboz

  e-mail cím Fábri-Ivánovics Tünde

  népi ének

  e-mail cím Falusiné Kovács Lívia

  szakvizsgázott
  gyógypedagógus

  e-mail cím Fazekas Andrea

  zongora

  e-mail cím Galaczi Tibor

  angol nyelv

  szerda
  9:50-10:35

  e-mail cím Gurka Zita

  zongora

  e-mail cím Jánossyné Terenyi Erika

  angol
  német

  csütörtök
  9:50-10:35

  e-mail cím Javora Katalin (Kitty)

  mentálhigiénés szakember

  e-mail cím Jernei Gabriella

  angol
  spanyol

  szerda
  10:50-11:35

  e-mail cím Jusztinné Nedelkovics Aliz

  kémia

  igazgató
  vezetőségi tag

  e-mail cím Kalmárné Németh Márta

  matematika
  informatika

  péntek
  9:50-10:35

  e-mail cím Károlyi Attila Ferenc

  magyar nyelv és irodalom
  történelem
  életvitel

  szerda
  10:50-11:35

  e-mail cím Keserű György SchP

  hittan
  magyar nyelv és irodalom

  templomigazgató
  házfőnök
  kollégiumi nevelő

  kedd
  9:50-10:35

  e-mail cím Keszeli Sándor

  biológia
  hittan

  osztályfőnök: 12. A
  pasztorális bizottság vezetője
  vezetőségi tag

  hétfő
  8:55-9:40

  e-mail cím Kis Péter

  fotó-videó
  vizuális alkotó gyakorlat

  e-mail cím Kocsis András Balázsné Király Tünde Teréz

  angol

  osztályfőnök: 11. A

  péntek
  10:50-11:35

  e-mail cím Kovács István Ferenc

  rajz
  művészetek
  földrajz
  grafika és festészet

  osztályfőnök: 12. C
  TESZI koordinátor

  szerda
  12:40-13:25

  e-mail cím Králik Gusztáv

  népi hegedű

  e-mail cím Kuzma Levente

  orgona
  zeneelmélet

  e-mail cím Kuzma-Vojtovics Tímea

  zongora

  e-mail cím Ladányi Sz. Andrea

  fizika
  matematika
  laborgyakorlat

  osztályfőnök: 8. A
  matematika, fizika és informatika munkaközösség-vezetője

  kedd
  11:45-12:30

  e-mail cím László Imre

  biológia
  kémia
  laborgyakorlat

  péntek
  10:50-11:35

  e-mail cím Lengyel Csabáné

  szakvizsgázott
  gyógypedagógus

  e-mail cím Maróti Kristóf

  testnevelés
  sporttörténet

  szerda
  8:55-9:40

  e-mail cím Mészáros Nándor

  hittan

  osztályfőnök: 10. B
  kollégiumi nevelő

  hétfő
  12:40-13:25

  e-mail cím Mészárosné Szabó Tünde

  angol
  olasz

  szerda
  12:40-13:25

  e-mail cím Nagy Mariann

  angol

  osztályfőnök: 9. B
  mentálhigiénés szakember
  a Szemiramisz munkacsoport tagja

  csütörtök
  13:35-14:15

  e-mail cím Nemes Zsuzsanna

  német
  matematika

  osztályfőnök: 11. B

  hétfő
  12:40-13:25

  e-mail cím Papp Attila

  hittan
  magyar nyelv és irodalom
  történelem

  osztályfőnök: 11. C

  hétfő
  12:40-13:25

  e-mail cím Pestukáné Semperger Erzsébet

  szurdopedagógus

  e-mail cím Posztós Ildikó Piroska

  angol
  spanyol

  nyelvi munkaközösség vezetője

  e-mail cím Rácz László

  fizika
  matematika

  szerda
  8:55-9:40

  e-mail cím Sipos Attila

  hittan
  történelem

  osztályfőnök: 9. C
  hittan munkaközösség vezetője
  kollégiumi nevelő

  csütörtök
  8:55-9:40

  e-mail cím Szabó Erzsébet

  testnevelés
  sportelmélet
  sportágiismereket

  osztályfőnök: 10. C
  testnevelés munkaközösség-vezetője

  péntek
  8:00-8:45

  e-mail cím Szalkai Sándor

  gitár

  az alapfokú művészeti iskola vezetője
  vezetőségi tag

  e-mail cím Szalóki Noémi

  magyar
  történelem

  kedd
  11:45-12:30

  e-mail cím Szarkáné Gyerjék Judit

  könyvtáros

  e-mail cím Szász Imre

  rendszergazda

  e-mail cím Torma Gábor

  matematika
  fizika
  laborgyakorlat

  szerda
  9:50-10:35

  e-mail cím Tóth Károly

  testnevelés

  szerda
  10:50-11:35

  e-mail cím Tőzsér Pál SchP

  földrajz

  vezetőségi tag
  a Szemiramisz munkacsoport tagja
  pedagógus szakvizsga (mentálhigiéné szakirány)

  péntek
  8:55-9:40

  e-mail cím Zakar Máté

  német

  e-mail cím Zentay Tamás

  informatika

  kedd
  13:35-14:15

  e-mail cím Zsova Tamás

  magyar nyelv és irodalom
  életvitel

  igazgatóhelyettes
  vezetőségi tag
  magyar munkaközösség vezetője