Tanáraink

Angyal László
angyal.laszlo@szeged.piarista.hu

Meet

magyar nyelv és irodalom
történelem

Fogadóóra

szerda 4. óra (10:50-11:35)

Balogh Bence
balogh.bence@szeged.piarista.hu

Meet

történelem
biológia

osztályfőnök: 8. A
történelem munkaközösség-vezetője

Fogadóóra

kedd 2. óra (8:55-9:40)

Balogh Mónika
balogh.monika@szeged.piarista.hu

Meet

gyógypedagógus

Barkos Beáta Ágnes
barkos.beata@szeged.piarista.hu

rajz
művészetek
környezet- és kézműveskultúra
grafika, tűzzománc

Bartusz Péter
bartusz.peter@szeged.piarista.hu

Meet

kémia
biológia

Fogadóóra

kedd 3. óra (9:50-10:35)

Boczor Zoltán
boczor.zoltan@szeged.piarista.hu

Meet

olasz
testnevelés

élsportolók mentora

Fogadóóra

kedd 7. óra (13:35-14:15)

Boldog Zoltán
boldog.zoltan@szeged.piarista.hu

Meet

magyar nyelv és irodalom
történelem

osztályfőnök: 12. A

Fogadóóra

szerda 5. óra (11:45-12:30)

Butty Bertold
butty.bertold@szeged.piarista.hu

Meet

kollégiumvezető
kollégiumi nevelő

Csányi Ildikó
csanyi.ildiko@szeged.piarista.hu

gordonka

Csizmadia Anna
csizmadia.anna@szeged.piarista.hu

népi ének

Csizmadia Zsolt
csizmadia.zsolt@szeged.piarista.hu

Meet

matematika

osztályfőnök: 11. A
DÖK vezető

Fogadóóra

szerda 6. óra (12:40-13:25)

Dékány Zoltán
dekany.zoltan@szeged.piarista.hu

Meet

hittan
latin
német

mentortanár

Fogadóóra

szerda 3. óra (9:50-10:35)

Dobayné Kovács Mária
kovacs.maria@szeged.piarista.hu

Meet

francia
német

Fogadóóra

csütörtök 3. óra (9:50-10:35)

Dr. Kissné Dr. Oláh Boglárka
olah.boglarka@szeged.piarista.hu

Meet

biológia
kémia
laborgyakorlat

osztályfőnök: 9. A
természettudományos munkaközösség-vezetője

Fogadóóra

hétfő 3. óra (9:50-10:35)

Dr. Kokaveczné Bánki Judit
banki.judit@szeged.piarista.hu

Meet

matematika

TESZI koordinátor

Fogadóóra

kedd 5. óra (11:45-12:30)

Dr. Kószóné Dudits Katalin
dudits.katalin@szeged.piarista.hu

Meet

angol
olasz

Erki Kornélia
erki.kornelia@szeged.piarista.hu

szolfézs

Fábri-Ivánovics Tünde
fabri-ivanovics.tunde@szeged.piarista.hu

népi ének

szakvizsgázott
gyógypedagógus

Galaczi Tibor
galaczi.tibor@szeged.piarista.hu

angol nyelv

a Szemiramisz munkacsoport tagja

Gurka Zita
gurka.zita@szeged.piarista.hu

zongora

Gyuris Péter
gyuris.peter@szeged.piarista.hu

fotó-videó vizuális alkotó gyakorlat

Jánossyné Terenyi Erika
terenyi.erika@szeged.piarista.hu

Meet

angol
német

Fogadóóra

péntek 3. óra (9:50-10:35)

Javora Katalin (Kitty)
javora.katalin@szeged.piarista.hu

mentálhigiénés szakember
a Szemiramisz munkacsoport tagja

+36309396191

Jernei Gabriella
jernei.gabriella@szeged.piarista.hu

Meet

angol
spanyol

Fogadóóra

hétfő 2. óra (8:55-9:40)

Jusztinné Nedelkovics Aliz
nedelkovics.aliz@szeged.piarista.hu

Meet

kémia

igazgató
vezetőségi tag

Kalmárné Németh Márta
nemeth.marta@szeged.piarista.hu

Meet

matematika
informatika

Károlyi Attila Ferenc
karolyi.attila@szeged.piarista.hu

Meet

magyar nyelv és irodalom
történelem
életvitel

a Szemiramisz munkacsoport tagja

Fogadóóra

kedd 5. óra (11:45-12:30)

Kecskés Fanni
kecskes.fanni@szeged.piarista.hu

Meet

magyar nyelv és irodalom, történelem

Fogadóóra

hétfő 4. óra (10:50-11:35)

Keserű György SchP
keseru.gyorgy@szeged.piarista.hu

Meet

hittan
magyar nyelv és irodalom

osztályfőnök: 7. A
templomigazgató
házfőnök

Fogadóóra

kedd 1. óra (8:00-8:45)

Keszeli Sándor
keszeli.sandor@szeged.piarista.hu

Meet

biológia
hittan

osztályfőnök: 9. B
a pasztorális bizottság vezetője

Kiss Tamás
kiss.tamas@szeged.piarista.hu

tambura
népi furulya

Kocsis András Balázsné Király Tünde Teréz
kiraly.tunde@szeged.piarista.hu

Meet

angol

Fogadóóra

szerda 2. óra (8:55-9:40)

Kovács István Ferenc
kovacs.istvan@szeged.piarista.hu

Meet

rajz
művészetek
földrajz
grafika és festészet

osztályfőnök: 9. C
TESZI koordinátor

Fogadóóra

szerda 4. óra (10:50-11:35)

Kuzma Levente
kuzma.levente@szeged.piarista.hu

orgona
zeneelmélet

Kuzma-Vojtovics Tímea
vojtovics.timea@szeged.piarista.hu

zongora

Ladányi Sz. Andrea
ladanyi.andrea@szeged.piarista.hu

Meet

fizika
matematika
laborgyakorlat

osztályfőnök: 10. A
matematika, fizika és informatika munkaközösség-vezetője

Fogadóóra

szerda 5. óra (11:45-12:30)

Maróti Kristóf
maroti.kristof@szeged.piarista.hu

Meet

testnevelés
sporttörténet

Fogadóóra

csütörtök 6. óra (12:40-13:25)

Mészáros Nándor
meszaros.nandor@szeged.piarista.hu

Meet

hittan

osztályfőnök: 12. B
kollégiumi nevelő

Fogadóóra

csütörtök 6. óra (12:40-13:25)

Mészárosné Szabó Tünde
szabo.tunde@szeged.piarista.hu

angol
olasz

osztályfőnök: 10. B
nyelvi munkaközösség vezetője

Fogadóóra

szerda 3. óra (9:50-10:35)

Molnár-Balogh Orsolya
balogh.orsolya@szeged.piarista.hu

Meet

vizuális kultúra
művészetek

Fogadóóra

csütörtök 3. óra (9:50-10:35)

Nagy Mariann
nagy.mariann@szeged.piarista.hu

Meet

angol
kémia

osztályfőnök: 11. B
mentálhigiénés szakember
a Szemiramisz munkacsoport tagja

Fogadóóra

csütörtök 7. óra (13:35-14:15)

Nemes Zsuzsanna
nemes.zsuzsanna@szeged.piarista.hu

Meet

német
matematika

a pedagógiai bizottság vezetője
vezetőségi tag

Fogadóóra

hétfő 5. óra (11:45-12:30)

Pestukáné Semperger Erzsébet
semperger.erzsebet@szeged.piarista.hu

szurdopedagógus

Pető Bence
peto.bence@szeged.piarista.hu

gitár

Posztós Ildikó Piroska
posztos.ildiko@szeged.piarista.hu

Meet

angol
spanyol

Fogadóóra

hétfő 6. óra (12:40-13:25)

Rácz László
racz.laszlo@szeged.piarista.hu

Meet

fizika
matematika

Fogadóóra

hétfő 4. óra (10:50-11:35)

Rózsa Kitti
rozsa.kitti@szeged.piarista.hu

magánének

Sipos Attila
sipos.attila@szeged.piarista.hu

Meet

hittan
történelem

osztályfőnök: 11. C
hittan munkaközösség vezetője
kollégiumi nevelő

Fogadóóra

kedd 3. óra (9:50-10:35)

Szabó Erzsébet
szabo.erzsebet@szeged.piarista.hu

Meet

testnevelés
sportelmélet
sportágiismereket

osztályfőnök: 12. C

Fogadóóra

péntek 3. óra (9:50-10:35)

Szalkai Sándor
szalkai.sandor@szeged.piarista.hu

gitár

az alapfokú művészeti iskola vezetője
vezetőségi tag

Szalóki Noémi
szaloki.noemi@szeged.piarista.hu

Meet

magyar
történelem

Fogadóóra

csütörtök 2. óra (8:55-9:40)

Szarkáné Gyerjék Judit
gyerjek.judit@szeged.piarista.hu

könyvtáros

Szász Imre
szasz.imre@szeged.piarista.hu

Meet

rendszergazda

Szilák Zsófia
szilak.zsofia@szeged.piarista.hu

Meet

fizika
matematika
természettudomány gyakorlatok

Fogadóóra

hétfő 4. óra (10:50-11:35)

Telek Máté
telek.mate@szeged.piarista.hu

Meet

matematika
technika

Fogadóóra

szerda 5. óra (11:45-12:30)

Torma Gábor
torma.gabor@szeged.piarista.hu

Meet

matematika
fizika
laborgyakorlat

Fogadóóra

kedd 5. óra (11:45-12:30)

Törtei-Baráth Réka
barath.reka@szeged.piarista.hu

Meet

ének-zene

kollégiumi nevelő

Fogadóóra

hétfő 4. óra (10:50-11:35)

Tóth Károly
toth.karoly@szeged.piarista.hu

Meet

testnevelés

osztályfőnök: 10. C
testnevelés munkaközösség-vezetője

Fogadóóra

hétfő 4. óra (10:50-11:35)

Tőzsér Pál SchP
tozser.pal@szeged.piarista.hu

földrajz

vezetőségi tag
a Szemiramisz munkacsoport tagja
pedagógus szakvizsga (mentálhigiéné szakirány)

Fogadóóra

szerda 4. óra (10:50-11:35)

Vincze Szabolcs Ferenc
vincze.szabolcs@szeged.piarista.hu

Meet

fizika
informatika

Fogadóóra

péntek 6. óra (12:40-13:25)

Zakar Máté
zakar.mate@szeged.piarista.hu

Meet

német

kollégiumi nevelő

Fogadóóra

hétfő 5. óra (11:45-12:30)

Zsova Tamás
zsova.tamas@szeged.piarista.hu

Meet

magyar nyelv és irodalom
hittan, latin

igazgatóhelyettes
vezetőségi tag
magyar munkaközösség vezetője