EFOP-1.3.7-17-2017-00248 „Hiszünk a sportban”

EFOP-1.3.7-17-2017-00248
„Hiszünk a sportban”
 

EFOP-3.3.7-17-2017-00037

A Maros Menti Vízisport Centrum és a Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium konzorciumi együttműködésben valósít meg a Széchényi 2020 keretében megjelent az EFOP-1.3.7-17 „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” felhívás keretében EFOP- 1.3.7-17-2017-00248 azonosító számú „Hiszünk a sportban” című projektet.

A projekt megvalósítási ideje: 2018.02.01-2020.01.31.

A projekt összköltségvetése: 49 705 280 Ft

A projekt támogatási intenzitása: 100%

A projekt megvalósítói:
A Maros Menti Vízisport Centrum: Maros Menti Vízisport Centrum: A Centrum alapításkori céljai között egyértelműen megjelenik a tömegsport és a diáksport irányába történő tevékenység végzése. Célként jelenik meg továbbá a gyermek- és ifjúságvédelemmel, az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladatokban történő aktív feladatellátás. Egyesület tevékenységének fókuszában a sport áll, hiszen a sportban mindenki egyenlő, valamint a sport közösségformáló, személyiség fejlesztő ereje megkérdőjelezhetetlen. A szervezeti feltételeket tekintve az egyesület több, mint 7 éves múltja, az elmúlt években megvalósított projektek, tevékenységek, valamint a Magyar Evezős Szövetség szakmai iránymutatása a garancia a sikerre. és a Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium konzorciumi együttműködésben valósít meg a Széchényi 2020 keretében megjelent az EFOP-1.3.7-17 „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” felhívás keretében EFOP- 1.3.7-17-2017-00248 azonosító számú „Hiszünk a sportban” című projektet.

Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumban szerzetes és civil tanárok nevelnek és oktatnak több, mint 1000 gyermeket. Az intézmény a piarista nevet viseli, vagyis vállalja a rendalapító, Kalazanci Szent József örökségét: különleges törődést és gondoskodást a gyermekek, közülük is a legrászorultabbak iránt.

Kiemelt együttműködő partnerünk a Szegedi Szakképzési Centrum. A Centrum közel 900 dolgozóval közel 8000 tanulót nevel. A Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakiskolája (Székhelye: 6723 Szeged, Gyík utca 3.) a projekt megvalósítási helyszínét adná és a bevont célcsoportot nyújtaná. Az iskola fő célja azoknak a fiataloknak a képzése, akik más intézményekben nem tudták befejezni a tanulmányaikat, kimaradtak az iskolából, illetve nem sikerült szakképesítést szerezniük, vagy olyan hiányszakmát szeretnének tanulni, ami a munkaerőpiacon keresett. Projektünk célcsoportjai a Szegedi Szakképzési Centrum Intézményei valamint a Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium többcélú, közös igazgatású intézmény diákjai közül az az azonos, illetve hasonló problémákkal küzdő 14-18 év közötti, nehéz vagy szociálisan hátrányos élethelyzetű fiatalok, akik vagy roma származásúak, vagy fogyatékkal élők, vagy veszélyeztetnek minősülnek a bűnelkövetővé válás vagy áldozattá válás szempontjából.

A projekt célja:
A roma fiatalok, a fogyatékos fiatalok és a bűnelkövetővé válás és áldozattá válás szempontjából veszélyeztetett célcsoportok közösségépítése, amely segítségével a résztvevők képessé válnak a rendezett családi életre, önálló életvezetésre és a munkaerőpiacra történő belépésre.

Rövid távú célok:
- A fiatalok felkészítése az életkorra és helyzetükre jellemző problémákra és nehézségekre, nyitottságuk fokozása.
- Hátránykompenzációs tevékenységgel a veszélyeztetett fiatalok személyiségfejlesztése, pozitív énkép kialakítása .
- A fiatalok felkészítése a munkaerő-piaci részvételre.
- A családalapítás előtt álló fiatalok és szülők felkészítése a családi életre, konfliktuskezeléssel, motivációval, életvezetési kompetenciák fejlesztésével.
- Fogyatékos fiatalok munkaerő-piaci részvételi lehetőségének megteremtése
- Roma fiatalok identitás tudatának fejlesztése.
- Drog, alkohol és egyéb szenvedélybetegségek kialakulási kockázatának csökkenése.