Továbbtanulási, pályaválasztási tájékoztató: A 10. évfolyamos diákok és szülők közös tájékoztatója a tagozatok átjárhatóságának feltételeiről, szükséges kompetenciák és készségek fejlesztési lehetőségeiről

EFOP-3.2.5-17-2017-00032
"Kompasz"-pályaorientáció fejlesztése a Piarista Iskolákban
Kedvezményezett: Piarista Rend Magyar Tartománya
Cím: 1052 Budapest, Piarista köz 1.
E-mail: palyazat@piarista.hu

EFOP-3.3.7-17-2017-00037