EKCP-KP-1-2022/3-000277

Pályázó neve: Piarista Rend Magyarországi Rendtartománya Szegedi Rendháza

Pályázat azonosítószáma: EKCP-KP-1-2022/3-000277

Projekt címe:  közösségépítő lelkigyakorlat

Kapott támogatás összege: 400000Ft