EKCP-KP-1-2022/3-000702

 

Pályázó neve: Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Pályázat azonosítószáma: EKCP-KP-1-2022/3-000702

Projekt címe: Egyházi közösségi célú programok támogatása

Kapott támogatás összege: 400000 Ft