EKCP-KP-1-2023/2-000036

Pályázó neve: Piarista Rend Magyarországi Rendtartománya Szegedi Rendháza

Pályázat azonosítószáma:  EKCP-KP-1-2023/2-000036

Projekt címe:   Közösségépítő lelkigyakorlat

Kapott támogatás összege: 400000Ft