Tájékoztató az előrehozott érettségiről idegen nyelvből iskolánkban – Megfontolások és kritériumok

Tanév: 
2018-2019

Diákjaink a 10. év végétől jogosultak idegen nyelvből érettségit tenni. (100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról)

Tapasztalataink szerint azonban sokszor azért jelentkeznek előrehozottan érettségizni a gyerekek, mert a sikeres vizsgát követő években nem kötelesek bejárni órákra az adott nyelvből.

Ismerve azt, hogy a középszintű nyelvi érettségi a nyelvek iránt fogékony tanulók számára nem jelent komoly kihívást, az előrehozott érettséginek sokszor csak a célja, hogy a diákok „lazítsanak” a nyelvórák ideje alatt.

Az iskola nem köteles szinten tartó foglalkozásokat biztosítani a leérettségizett diákok számára. Ez alapján fontos hangsúlyozni azt is, hogy a nyelvismeret komolyan megkopik, ha azt nem használják. Ilyen módon egy vagy két év ingyenes nyelvóráját elengedni meggondolatlan lépésnek tűnik.

A technikai információk közül az is lényeges, hogy egy sikertelen vagy gyengén sikerült középszintű vizsga esetén javításra csak a tényleges érettségit követő őszi vizsgaidőszakban van lehetőség.

Nagy változás lesz az, amikor 2020-tól életbe lép az új törvénymódosítás, amely értelmében csak az lehet felsőoktatási intézmény hallgatója, aki rendelkezik már legalább egy B2-es komplex nyelvvizsgával. Szülőnek, tanárnak egyaránt az az érdeke, hogy a diákjainkat úgy engedjük el a gimnáziumból, hogy mindent megadtunk nekik, amire szükségük lehet a továbbtanuláshoz.

Azok számára, akik a fentiek tekintetbe vétele után is az előrehozott érettségi mellett döntenek, a tudni- és tennivalók az alábbiak:

 

Előrehozott érettségire való jelentkezést akkor látjuk okos döntésnek, ha a diák annyira magas szinten ismeri már a nyelvet, hogy a vizsga eredménye várhatóan legalább négyes lesz.  Ellenkező esetben a szaktanár erre figyelmeztet. Ezt a figyelmeztetést kérjük megszívlelni.

Idegen nyelvből az emelt szintű érettségi vizsgát előrehozottan letenni határozottan nem javasoljuk, kivéve, ha már van egy középszintű érettségi az adott nyelvből, egy korábbi vizsgaidőszakból.

A 2020-tól várható törvénymódosítás okán, amely felsőoktatási bemeneti követelményként, nem pedig pluszként értékeli a középfokú nyelvvizsgát, olyan diákot engedünk jó szívvel előrehozottan érettségizni, aki már rendelkezik B2-es szintű komplex (írásbeli és szóbeli) nyelvvizsgával.

Az előrehozott érettségire jelentkezni kívánó diákok még a jelentkezési határidő előtt, azaz január második felében részt vesznek az iskola által rendezett írásbeli próbaérettségin. Ennek eredménye fényében még meggondolhatják magukat, hogy beadják-e a hivatalos jelentkezést.

A jelentkezés mindig az igazgatóhelyettesnél történik február elején.

A jelentkezést követően a diák megbeszéli szaktanárával az osztályozóvizsgára való felkészülést. Az osztályozóvizsga a folyamatban lévő év, illetve a többi hátralévő év anyagából áll írásban és szóban. (Például: egy tizedikes jelentkező tizedikes, tizenegyedikes és tizenkettedikes osztályozóvizsgát tesz.) A szaktanárnak kötelessége megadni az elvárt tananyagot, de nem kötelessége felkészíteni a diákot az osztályozóvizsgára. Az osztályozóvizsga eredménye lesz az adott évfolyam féléves és év végi érdemjegye. Ha az osztályozóvizsga sikertelen, az elégtelen érdemjegyet az augusztusi pótvizsgaidőszakban van mód javítani. Ilyen esetben természetesen a diák nem bocsátható érettségire.

Az osztályozóvizsgát április 30-ig le kell tenni. Ennek időpontját a szaktanárral kell egyeztetni.

Összefoglalva, az előrehozott érettségire jelentkezés menete a következő:

A diák

  • rendelkezik B2-es komplex nyelvvizsgával
  • szaktanáránál jelentkezik
  • szaktanára a jelentkezését támogatja
  • részt vesz az iskolai írásbeli próbaérettségin
  • beadja a hivatalos jelentkezést az igazgatóhelyettesi irodában
  • az iskola által márciusban kiadott szóbeli vizsgaidőpontok idejére nem szervez egyéb elfoglaltságot, családi kirándulást sem
  • osztályozóvizsgát tesz szaktanárral való egyeztetés után