Írásbeli felvételi vizsga

Tanév: 
2019-2020

Tisztelt Szülők, Kedves Írásbeliző Diákok!

Ezúton értesítem a tanulót, hogy jelentkezése alapján magyar nyelv és matematika tantárgyakból a Dugonics András Piarista Gimnáziumban (6724 Szeged, Bálint S. u. 14.), 2020. január 18-án 10 órakor tehet központi írásbeli vizsgát.

Megjelenés és gyülekező: a Gimnázium aulájában 9.30-kor!
Öltözék: alkalomhoz illő!

A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőt:

  • személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt.

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.
A megtekintés helyszíne és időpontja: 2020. január 27. 8.00-16.00, a Gimnázium könyvtára

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2020. február 6-áig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja.

Tájékoztatom Önöket, hogy 10 órakor, amikor a diákok írják a feladatlapot, az Igazgatónővel tájékoztatót tartunk a felvételi eljárás további menetéről.

A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánok!

Zsova Tamás igh.