A piaristák 300 éve Szegeden

Tanév: 
2021-2022

A Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium elindulásának 300. évfordulója tiszteletére kiállítást szervez a Dóm Látogatóközpontban.
A tárlat február 18. és május 7. között tekinthető meg.

A kiállítás különböző tematikai egységeken keresztül mutatja be a piarista rend és a szegedi gimnázium gazdag történetét. A templom-tér középpontjában a rendalapító, Kalazanci Szent József alakja áll, a sekrestye a piarista lelkipásztorkodást, a járványkórház a rend pestisjárvány idején tanúsított helytállását mutatja be, amelyhez egy csodás gyógyulás is kötődött. A rendház a szerzetesek életterét, hétköznapi életét szemlélteti, amelyhez a vallásos gyakorlatokon túl a pipázás, a tubákolás kultúrája is hozzátartozott. Az igazgató irodában interaktív módon egy 100 évvel ezelőtti felvételi beszélgetésen is részt vehetünk, az az oratórium a kegyesrendi hitoktatást, a szertár a piaristák gyűjteményeit mutatja be, de a gimnáziumi cserkészettel, az olimpikonokban gazdag sportélettel, illetve a szegedi piarista épületek építéstörténetével is megismerkedhetünk. A 100-nál is több műtárgyat felvonultató tárlaton különleges ereklyetartókkal, kelyhekkel, miseruhákkal, egy 17. századi csillagászati órával, festményekkel, pipákkal, régi fizikai eszközökkel, az egész pénztörténetet átfogó éremválogatással, illetve több, mint 100 éves iskolai csoportképekkel és tablókkal is találkozhatunk.