Tájékoztató a központi írásbeli felvételi vizsgáról

Tanév: 
2023-2024

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a vizsgabehívót az írásbeli vizsgára a tegnapi napon e-mailben elküldtük.
- 2024. január 20-án 9.30-kor érkezzenek meg iskolánkba!

- Gyermekük hozza magával diákigazolványát!

- Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

- A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

- A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. (kivéve, akinek erről Határozata van)

- Tájékoztatásul közlöm, hogy az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében 2024. január 26-án, 8.00-16.00 között megtekintheti az iskola könyvtárában, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ekkor adjuk át az eredményt tartalmazó Értékelő lapot, de ha nem élnek a megtekintés lehetőségével, az Értékelő lapot 2024. február 9-ig elektronikusan megküldjük a szülők részére.

- A hatodikos és a határon túlról érkező tanulók szüleinek a templomban 10 órakor tájékoztatót tartok a felvételi eljárás további menetéről. Mivel számukra önállóan kell a további jelentkezéseket megtenni az OH felületén, ebben fogok segíteni. Magyarországon tanuló nyolcadikosoknak az általános iskola segít, ezért nem hívom az ő szüleiket.

 - Ha bármi kérdésük merülne fel, írjanak a zsova.tamas@szeged.piarista.hu címre!

Az írásbeli felvételihez sok sikert kívánok!
Zsova Tamás igh.