Multiplikátor képzés - 2018. augusztus 27-28.

EFOP-3.3.7-17-2017-00037

EFOP-3.2.3-17-2017-00020
Digitális környezet fejlesztése a Piarista Rend négy intézményében

A tavasszal megkezdett 60 órás, digitális pedagógiai multiplikátor továbbképzés folytatására került sor a két napban. A jelenlévők megosztották egymással az eddigi szerzett tapasztalataikat: bemutatták a jól bevált gyakorlataikat, szó esett a felmerült problémákról is. Mindezeket figyelembe véve fogalmazták meg a kollégák a célokat az elkövetkező időszakra.