bolt.piarista.hu

Címlap » Piaristák » Öregdiák arcképcsarnok » Öregdiák arcképcsarnok - Mályusz Elemér

  Öregdiák arcképcsarnok - Mályusz Elemér

   

  Mályusz ElemérMÁLYUSZ ELEMÉR
  Makó, 1898. augusztus 22. – Budapest, 1989. augusztus 25.
   

   

  A szegedi piarista iskola után kezdte meg felsőoktatási tanulmányait az Eötvös Kollégium tagjaként 1916-ban. 1920-ban doktori oklevelet szerzett a pesti bölcsészkaron. A diploma után 2 évig levéltári kutatásokat végzett Bécsben. Ezután 8 évig az Országos Levéltárnak dolgozott, közben magántanári képesítést szerzett.
   

   

  1930-1944 között a Magyar Protestáns Egyháztörténeti  Adattár szerkesztője volt, majd  szerkesztője volt  a Századok című szakfolyóiratnak. 49 éves korától az  Evangélikus Országos Levéltár vezetőjeként és újjárendezőjeként tevékenykedett. Az MTA Történettudományi Intézetében dolgozott 1968-as nyugállományba vonulásáig. Főként a magyarországi hűbériség és rendiség kérdéseivel foglakozott, a magyar középkorkutatás egyik legjelentősebb képviselője volt.

   

  Sándor Viktor