Öregdiák arcképcsarnok - Márta Ferenc

 

Márta Ferenc

MÁRTA FERENC
Kiskundorozsma, 1929. január 12. – Budapest, 2010. február 25.

1953-ban szerzett vegyész diplomát, bent maradt a szegedi egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszéken gyakornoknak. 1957-58-ban a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Kémiai–Fizikai Kutató Intézetében töltött három hónapot tanulmányúton, később 1961-ben a Cambridge-i Egyetemre ment tanulmányútra 12 hónapra. 1960-ban kandidátusi fokozatot ért el, 1966-ban a kémiai tudományok doktora fokozatot. 1962-től az Általános és Fizikai Kémiai Tanszékre nevezték ki tanszékvezetőnek. Szegeden 1975-ig volt tanszékvezető egyetemi tanár, közben 1959-61-ig dékán-helyettesi teendőket látott el a Természettudományi Karon, az egyetem rektori pozíciót 1967-73-ig töltötte be. 1970-től 1985-ig tagja volt az MSZMP KB-nak, 1988-1989-ben a KEB-nek A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja (1976) Kutatási területe: reakciókinetika, reakciók mechanizmusa, szabad gyökök bomlási, izomerizációs és hidrogén leszakítási reakcióinak kinetikai paraméterei, karbonil vegyületek fotokémiai és fotofizikai folyamatai.1980-tól az MTA Központi Kémiai Kutató Intézetének főigazgatója, 1990 után kutatóprofesszora.
 

Székely Róbert