Pipacs - Piarista Ifjúsági Közösségek Fejlesztése EFOP-1.3.5-16-2016-00900

 

EFOP-1.3.5-16-2016-00900

 • Kedvezményezett neve
  Dugonics András Piarista Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
   
 • Projekt címe
  PIPACS - Piarista ifjúsági közösségek fejlesztése
   
 • Szerződött támogatás összege
  24 794 688 Ft
   
 • Támogatás mértéke
  100%
   
 • Projekt tartalmának bemutatása
  Projekt keretében elérendő célok:

  A projekt célja a piarista iskolákban tanuló diákok részére kisközösségek létrehozása, olyan közösségeké, melyek segítik a fiatalokat személyes identitásuk alakulásának folyamatában, hitük, istenkapcsolatuk mélyülésében, szabadságuk és felelősségvállalásuk növekedésében. Olyan közösségeket szeretnénk számukra biztosítani, ahol teret kapnak személyiségük kibontakoztatására, s ezzel együtt lehetőségük nyílik szűkebb és tágabb környezetük szolgálatára, alakítására. Szándékunk, hogy ezek a közösségek az iskolai kereteken kívül és az után is elkísérjék a fiatalokat, s egy biztos pont lehessen számukra életük alakításában a társadalom egészéhez történő aktív kapcsolódósban.

  A létrehozott kisközösségek karitatív szolgálatukkal – melynek lényege az önkéntesség és az ingyenesség – hozzájárulnak a Nemzeti Önkéntes Stratégiában megfogalmazott célok eléréséhez, az önkéntesség kultúrájának és a közösségi szolgálat kultúrájának terjesztéséhez.

  PIPACS képzés megvalósulása: A 100 órás képzés célja: olyan középiskolás (16-18 éves) vezetők felkészítése, akik hitükben érettek, hiteles tanúságtevők és nevelők (kortársi) környezetükben, és akik képesek az egyház missziós önfelfogásával és törekvésével összhangban működő, karitatív szolgálatot is végző kisközösségek kreatív építésére és kísérésére, másokkal együttműködve, nyitottan az újra. A képzés 1 éves, évente 18 fő képzését tervezzük.

 

 • Projekt kezdete
  2017.06.01.
   
 • Projekt (tervezett) befejezési dátuma
  2020.06.01.
   
 • Projektazonosítószám
  EFOP-1.3.5-16-2016-00900