Iskolai szabályok

Általános szabályok

 • A TESZI szolgálatot a  középiskola 10. évfolyamán, szükség esetén 11-12. évfolyamon, de az A és B típusú óraszámok megtartásával kell végezni.
 • Iskolánk csoportosította a közösségi szolgálat helyeit, így külön választotta az „A”típusú helyeket, ami elsősorban azokat a helyeket jelöli, amelyeken közelebb kerülhetnek a diákok rászoruló embertársainkhoz. A „B” típusú helyeken nincs közvetlen találkozás, de szolgálatukkal segítenek másokon.
 • Az iskola nagyon komoly szerepet vállal a közösségi szolgálat megszervezésében, koordinációjában, ezért kizárólag az iskola által felajánlott helyekből lehet választani.
 • Minden diáknak kötelező az 50 órából 30 órát „A” típusú helyen szolgálni.
 • Az „A” típusú órákat, legkésőbb, lehetőség szerint  a 10. évfolyam végéig teljesíteni kell, ha ez nem sikerül, akkor a következő évben csak a kimaradt, az iskola által felajánlott helyeken pótolható, így a választás lehetősége elvész.
 • A közösségi szolgálatban, az 50 órán belül, 4 órás felkészítő, majd 1 órás záró foglalkozást tartunk, ami a B típusú óraszámot növeli.
 • Egy órán 60 perc közösségi szolgálati idő értendő. A helyszínre utazás és a hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
 • A közösségi szolgálat tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.
 • Az iskolai közösségi szolgálat közvetlen hozzátartozónál, rokonnál nem valósulhat meg.
 • Az iskola nem köteles felügyeletet, kíséretet biztosítania a közösségi szolgálathoz.
 • Mivel a tanuló előre tudja, hogy a közösségi szolgálatot tanítási időben nem, csak az után, illetve hétvégén végezheti, ilyen indokkal nem menthető fel a másnapi számonkérések alól.

Hogyan dokumentáljuk a közösségi szolgálatot?

 • A tanulónak közösségi szolgálatra jelentkezéskor jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.
 • A közösségi szolgálat során a tanuló köteles a TESZI-s füzetét magánál tartani, amelyben rögzítik, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
 • Ha a közösségi szolgálat füzet elvész, a diák köteles pótolni az órákat.
 • Az e-naplóban, a törzslapon és a bizonyítványban dokumentálni kell a közösségi szolgálat teljesítését, ezt az iskola elvégzi.
 • Az adott tanévben teljesített közösségi szolgálatról szóló TESZI-s füzet leadási határideje 11. évfolyamig május hónap utolsó tanítási napja, 12. évfolyamos tanulók esetében az érettségi vizsgára jelentkezés napja, február 15. az osztályfőnöknél.
 • A leadott TESZI-s füzeteket az osztályfőnökök adják vissza, ha valaki nyáron szeretné folytatni, elvégezni a fennmaradt órákat.
 • A TESZI-zárásra a diákok a helyszínről, munkájukról fotókat készítenek, mások személyiségi jogainak tiszteletben tartásával. Min. 10 fotó/helyszín.
 • A fotókat egy, az iskola által megadott classroom felületre kell feltölteni.