Dugonics András Alapítvány

 

  • Az alapítvány neve: Dugonics András Alapítvány
  • Az alapítvány célja:

A Kegyes Tanítórend Magyarországi Rendtartománya Szegedi Rendházának fenntartása és fejlesztése, úgyszintén a Rend vezetése alatt Szeged városában működő Gimnázium fenntartása és fejlesztése és végül ugyanezen Rend vezetése alatt Szeged városában bármelykorú és bármelyszintű és formájú tanintézetben tanulmányokat folytató diákok részére szolgáló diákotthon fenntartása és fejlesztése.

  • Az alapítvány székhelye: Szeged, Bálint Sándor u. 14
  • Tel-fax: 62/549-090
  • Adószám: 19083924-1-06
  • Bankszámla száma: 10402805-28012423-00000000

Az adó másik 1%-ához néhány technikai szám:

0011 Magyar Katolikus Egyház
0066 Magyarországi Református Egyház
0035 Magyarországi Evangélikus Egyház
0107 Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség