Népi ének tanárunkat köszönthetjük a 2023. évi MMA Művészeti Ösztöndíjprogram pályázat nyertesei között

Tanév: 
2023-2024

Fábri-Ivánovics Tünde meghatározó személyisége, lendületes életmódja és messze zengő hangja mélyen gyökerező küldetésről tanúskodik. A hagyományos értékrendre, mint vezérvonalra támaszkodva alkalmazza kulturális értéktárunk páratlan alapanyagát, miközben a teljes emberré nevelés piarista elveit vállalja. Kiemeli az éneklés feszültségoldó erejét, amellyel átsegíti növendékeit, hallgatóit a bezárkózás magányán. Tudatában van a hagyományos kulturális értékrend kiemelt szerepével, amely a közösségi életünk minőségének javítását szolgálja, így sok erőt fordít a folyamatos, közvetlen kapcsolattartásra. Növendékei és az őket támogató szülők, valamint tágabb szakmai körök igényeire válaszolva, többek régi vágyát valósítja meg:

koboz kíséretes digitális népdal gyűjteményt készít.

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) művészeti ösztöndíj program keretében, moldvai népzenei kurzusok során felgyülemlett több mint húsz éves oktatói munkásságot, a koboz kíséretes énekes dallam-anyag szakmai áttekintését, rendszerezését és digitális adatbázis formában való nyilvános közzétételét kívánja elvégezni.

Munkatervének érdekessége, hogy a szakmai anyaggal való foglalkozás során „lektorai” azok a moldvai csángó hagyományőrzők lesznek, akik a tiszta forrás éltetői és őrzői.

Tünde ösztöndíjas munkájáról az MMA honlapján tájékozódhatunk!

https://osztondij.mma-mmki.hu/felhasznalo/749c3dfe73673e403f3f9082bd2bde88

Fotó: Révész Róbert