Szülők Iskolája - Művészet, boldogulás, teljes élet

Tanév: 
2023-2024

Kedves Szülők!
Szeretettel várjuk és hívjuk az alábbi előadásunkra: Művészet, boldogulás, teljes élet

Mit is képviselnek a művészet oktatással foglalkozó pedagógusok ebben az ingerekkel, információkkal, megnövekedett tanulmányi mennyiséggel és nehézségekkel teli világban, ahol a technológiai eszközök mellett az állandó dopamin hajszolása nehezen hagyja kibontakozni a fiatalt.
A fiatal, ha nem képes saját választása és döntése alapján szabadidejét jól felhasználni, lemaradhat egy olyan tudásról és ezzel együtt személyiségformálódásának lehetőségéről, ami későbbi életében egyáltalán nem, vagy csak nehezen lehet újra elérhető.

Szabadidejében a művészeti oktatást választó fiatal olyan dolgokat sajátít el igazi "cinkos társával", tanárával együtt, amely meghatározza azokat az emberi képességeket, tulajdonságokat és tudást, amely későbbi jövőjének és boldogságának alapját jelentheti, nem is beszélve arról, hogy sikeres munkavállalóvá válásában ezek az értékek és képességek személyiségének alapja és biztos pontja mind önmaga számára és az élő közösségi életében egyaránt.

Előadásunkkal célunk felfedni és megvilágítani a művészeti nevelő és növendékének platóni társas kapcsolatát, amely egyedülálló és ami olyan tudást biztosít jelenkorunkban a köznevelés területén, ami az egyéni és csoportos művészeti folyamatok megélésében csak ebben a formában nyilvánulhat meg.
A mindennapi munkában az ember alkotási vágyának kiteljesedésében a művészet- mint értelmi és érzelmi élvezet csodálatos befolyásoló tényező.  

Szegedi Piarista Iskola
(Alapfokú Művészeti Iskola)