Tanáraink

Fénykép Email Név Szak Iskolai beosztás Fogadóóra
e-mail cím Angyal László

magyar nyelv és irodalom
történelem

történelem munkaközösség-vezetője

kedd
13:35-14:15

e-mail cím Balogh Bence

történelem
biológia

hétfő
11:45-12:30

e-mail cím Baráth Réka

ének-zene

kollégiumi nevelő

péntek
8:55-9:40

e-mail cím Barkos Beáta Ágnes

rajz
művészetek
környezet- és kézműveskultúra
grafika, tűzzománc

szerda
10:50-11:35

e-mail cím Berec-Csizmadia Anna

népi ének

e-mail cím Boczor Zoltán

olasz
testnevelés

élsportolók mentora

kedd
10:50-11:35

e-mail cím Boldog Zoltán

magyar nyelv és irodalom
történelem

osztályfőnök: 9. A

szerda
12:40-13:25

e-mail cím Butty Bertold

kollégiumvezető
kollégiumi nevelő

e-mail cím Csányi Ildikó

gordonka

e-mail cím Csizmadia Zsolt

matemetika

osztályfőnök: 8. A

csütörtök
8:55-9:40

e-mail cím Czeglédi Zsolt SchP
e-mail cím Dékány Zoltán

hittan
latin
német

osztályfőnök: 11. B
vezetőségi tag
osztályfőnöki munkaközösség-vezetője
mentortanár

hétfő
11:45-12:30

e-mail cím Dobayné Kovács Mária

francia
német

szerda
9:50-10:35

e-mail cím Dr. Kakuszi Péter

magyar nyelv és irodalom

csütörtök
11:45-12:30

e-mail cím Dr. Kissné Dr. Oláh Boglárka

biológia
kémia
laborgyakorlat

természettudományos munkaközösség-vezetője

hétfő
8:55-9:40

e-mail cím Dr. Kokaveczné Bánki Judit

matematika

kedd
10:50-11:35

e-mail cím Dr. Kószóné Dudits Katalin

angol
olasz

szerda
8:55-9:40

e-mail cím Dr. Serényi Tamás SchP

fizika
matematika

hétfő
11:45-12:30

e-mail cím Erki Kornélia

szolfézs

e-mail cím Fábri Géza

koboz

e-mail cím Fábri-Ivánovics Tünde

népi ének

e-mail cím Fazekas Andrea

zongora

e-mail cím Fejes Antalné Pálfy Zsuzsanna

zongora

e-mail cím Gábor Dávid

magyar nyelv és irodalom
életvitel

kollégiumi nevelő

hétfő
9:50-10:35

e-mail cím Jánossyné Terenyi Erika

angol
német

hétfő
12:40-13:25

e-mail cím Javora Katalin (Kitty)

mentálhigiénés szakember

e-mail cím Jernei Gabriella

angol
spanyol

csütörtök
9:50-10:35

e-mail cím Jusztinné Nedelkovics Aliz

kémia

igazgató
vezetőségi tag

csütörtök
9:50-10:35

e-mail cím Kalmárné Németh Márta

matematika
informatika

csütörtök
9:50-10:35

e-mail cím Károlyi Attila Ferenc

magyar nyelv és irodalom
történelem
életvitel

hétfő
10:50-11:35

e-mail cím Keserű György SchP

hittan
magyar nyelv és irodalom

templomigazgató
házfőnök
kollégiumi nevelő

e-mail cím Keszeli Sándor

biológia
hittan

osztályfőnök: 11. A
pasztorális bizottság vezetője
vezetőségi tag

kedd
9:50-10:35

e-mail cím Kocsis András Balázsné Király Tünde Teréz

angol

osztályfőnök: 10. A

szerda
9:50-10:35

e-mail cím Kovács István Ferenc

rajz
művészetek
földrajz
grafika és festészet

osztályfőnök: 11. C
TESZI koordinátor

kedd
8:55-9:40

e-mail cím Králik Gusztáv

népi hegedű

e-mail cím Krnács András

fotó-videó

e-mail cím Kuzma Levente

orgona
zeneelmélet

e-mail cím Kuzma-Vojtovics Tímea

zongora

e-mail cím Ladányi Sz. Andrea

fizika
matematika
laborgyakorlat

osztályfőnök: 7. A

kedd
10:50-11:35

e-mail cím László Imre

biológia
kémia
laborgyakorlat

csütörtök
8:55-9:40

e-mail cím Lengyel Csabáné

szakvizsgázott
gyógypedagógus

e-mail cím Maróti Kristóf

testnevelés
sporttörténet

szerda
9:50-10:35

e-mail cím Mészáros Nándor

hittan

osztályfőnök: 9. B
kollégiumi nevelő

kedd
11:45-12:30

e-mail cím Mészárosné Szabó Tünde

angol
olasz

kedd
12:40-13:25

e-mail cím Nagy Mariann

angol

osztályfőnök: 12. B
mentálhigiénés szakember
a Szemiramisz munkacsoport tagja

péntek
8:55-9:40

e-mail cím Nemes Zsuzsanna

német
matematika

osztályfőnök: 10. B
matematika, fizika és informatika munkaközösség-vezetője

péntek
9:50-10:35

e-mail cím Papp Attila

hittan
magyar nyelv és irodalom
történelem

osztályfőnök: 10. C

kedd
9:50-10:35

e-mail cím Pestukáné Semperger Erzsébet

szurdopedagógus

e-mail cím Posztós Ildikó Piroska

angol
spanyol

nyelvi munkaközösség vezetője

péntek
9:50-10:35

e-mail cím Rácz László

fizika
matematika

hétfő
8:55-9:40

e-mail cím Sárkány Rita

informatika
matematika

csütörtök
10:50-11:35

e-mail cím Sipos Attila

hittan
történelem

hittan munkaközösség vezetője
kollégiumi nevelő

hétfő
12:40-13:25

e-mail cím Szabó Erzsébet

testnevelés
sportelmélet
sportágiismereket

osztályfőnök: 9. C
testnevelés munkaközösség-vezetője

csütörtök
9:50-10:35

e-mail cím Szalkai Sándor

gitár

az alapfokú művészeti iskola vezetője
vezetőségi tag

e-mail cím Szarkáné Gyerjék Judit

könyvtáros

e-mail cím Szász Imre

rendszergazda

e-mail cím Torma Gábor

matematika
fizika
laborgyakorlat

kedd
11:45-12:30

e-mail cím Tóth Károly

testnevelés

osztályfőnök: 12. C

csütörtök
8:00-8:45

e-mail cím Tőzsér Pál SchP

földrajz

osztályfőnök: 12. A
vezetőségi tag
a Szemiramisz munkacsoport tagja
pedagógus szakvizsga (mentálhigiéné szakirány)

csütörtök
10:50-11:35

e-mail cím Zakar Máté

német

hétfő
9:50-10:35

e-mail cím Zsova Tamás

magyar nyelv és irodalom
életvitel

igazgatóhelyettes
vezetőségi tag
magyar munkaközösség vezetője

kedd
10:50-11:35