bolt.piarista.hu

Címlap » Hirek » 2010 2011 » A magyar munkaközösség versenyei és a hozzájuk kapcsolódó feladatok

  A magyar munkaközösség versenyei és a hozzájuk kapcsolódó feladatok

  Tanév: 
  2010-2011

   

  2010-2011. tanév

   

  2010. október 12. Helyesírási verseny

   

  Egyéni verseny

   

   

  2010. november 24. Irodalmi délután, irodalmi csapatverseny

   

  A Biblia az irodalomban, művészetekben

   

  5-6 fős csapatok jelentkezzenek, minden osztályból legalább egy csapat nevezése kötelező!

  Minden csapat ugyanazt olvassa, de a verseny két kategóriában lesz. (7-9. évf., 10-13. évf.)

   

  Kötelező olvasmányok, átnézendő műalkotások:

   

  Próza

   

  Varlam Salamov: Júdea helytartója

  Kafka: Az ítélet

  Gide: A tékozló fiú története

  Kosztolányi Dezső: Káin

  Karinthy Frigyes: Barabbás

  Capek: Pilátus krédója

  Parasztbiblia-fejezetek:

  1-5. fejezet,

  Bizony mondom nektek, Üldözték az Úr Jézust,

  Krisztus Urunkat mögfogták…,

  Szentírásból:

  A teremtéstörténet, A bűnbeesés,

  Kain és Ábel története, Jézus szenvedéstörténete (Máté),

  A tékozló fiú története, 

   

  Versek:

   

  Gárdonyi: Írás a Bibliába

  Túrmezei Erzsébet: Pilátus udvarán

  Reményik Sándor: Pilátus

  Szent-Gály Kata: Máté apostol

  Berzsenyi Dániel: Fohászkodás

  Babits Mihály: Talán a vízözön

  Dzsida Jenő: Nagycsütörtök

  Gyurkovics Tibor: Tékozló fiú

  Pilinszky János: A tékozló fiú keresése

   

   

  Képek, műalkotások:

   

  Michelangelo: Ádám teremtése, Bűnbeesés és kiűzetés a Paradicsomból

  Bruegel: Bábel tornya

  Rembrandt: A tékozló fiú megtérése

  Dürer: A négy apostol, Apokalipszis-sorozat

  Hieronymus Bosch: A keresztvitel

  MS mester: Mária látogatása Erzsébetnél

  Somogyi Győző: Jézus lecsendesíti a tengert

  Székely Bertalan: Kiűzetés

  Zichy Mihály: Lucifer az úrral

  Munkácsy Mihály: Krisztus trilógia

  A Sixtusi kápolna freskói

   

   

  2011. március 29. Vers-és novellaíró pályázat beadási határideje

   

  1. VERSÍRÁSI PÁLYÁZAT

   

  A versenyzők évfolyamtól függetlenül két kategóriában küldhetnek el pályaműveket. Egy pályázó maximum 5 jeligés alkotást adhat be. A műveket digitális formában a karolyi@szepi.hu címre kell elküldeni. A kísérőlevél tartalmazza az író nevét, osztályát. A versenybizottság csak a munkákat és a jeligét fogja ismerni.

   

   

  A, kategória                Szabad témában és műfajban versírás

  Minden formai kötöttség (pl. műnem, műfaj, a verselés, versforma, rímtechnika stb.) nélkül készült verses alkotásokat fogad a bizottság. 

  B, kategória                Juhász Gyula: A tiszai csönd versének átírása

  Juhász Gyula talán legismertebb műve a költő szomorúságának ad hangot. A formai kötöttség (szótagszám, szonett, rímelés stb.) megtartásával készülő vers vidámabb, a fiatal szegedi diák örömét, vidám hangulatát fejezze ki!

   

  2. NOVELLA VAGY INTERJÚ ÍRÁSA        

   

  Párbeszédes történet vagy egy fiktív (elképzelt) riport készítése egykori öregdiákkal, aki a bejáratnál az Arcképcsarnokban látható. Ha találkoztunk volna, akkor azt kérdeztem volna…

  Formai követelmények: Ez aztán férfi! Felkiáltással kell záródnia az írásnak. A maximális terjedelem 2 gépelt oldal lehet. A műveket digitális formában a karolyi@szepi.hu címre kell elküldeni. A kísérőlevél tartalmazza az író nevét, osztályát. A versenybizottság csak a munkákat és a jeligét fogja ismerni.

   

  3. KÉPREGÉNY KÉSZÍTÉSE

   

  Mikszáth Kálmán: A legborzasztóbb éjszaka novellája (a szegedi nagyárvízről szól) alapján, annak feldolgozásával készül a képregény.

  Formai követelmények: minimum 7 képből áll, tartalmaz szövegbuborékot vagy képaláírást. Egy kép mérete: eredetileg A/5-ös vagy A/6-os méretű lehet. Az alkotásokat borítékban kell Károlyi Attila tanár úrnak adni. A kísérőlevél tartalmazza a készítő vagy készítők nevét, osztályát. A versenybizottság csak a munkákat és a jeligét fogja ismerni.

   

   

  4. NEKEM VAN A LEGJOBB HONLAPOM AZ ISKOLÁBAN

   

  Nevezni lehet a honlapoddal a kiírt határidőig az angyal@szepi.hu címen. A verseny lényege: kinek, mennyire ötletes, sokszínű, tartalmas a honlapja.

   

  5. SCI-FI KATEGÓRIA

   

  Írj egy történetet maximum 2 gépelt oldalon azzal a címmel: Dugonics András Piarista Gimnázium 2110-ben! A műveket digitális formában az angyal@szepi.hu címre kell elküldeni. A kísérőlevél tartalmazza az író nevét, osztályát. A versenybizottság csak a munkákat és a jeligét fogja ismerni.

   

   

   

   

  2011. március 29. Szavalóverseny

   

  Egyéni verseny

   

  Tanácsterem 14. 30

   

  Minden évfolyamnak:

   

  Kötelező vers: Arany János balladáiból kell választani egy verset!

   

  (Ajánlott balladák:    7-9. évfolyam: Szőke Panni, V. László, Mátyás anyja, Bor vitéz, Szondi két apródja

                 10-12. évfolyam: Rozgonyiné, Ágnes asszony, Szibinyáni Jank, A walesi bárdok, Tengeri-hántás, Vörös Rébék, Híd-avatás, Tetemre-hívás)

   

  Szabadon választható vers: Magyar költő verséből kell választani egy verset!

   

   

  2010. október 25 -2011. április 30. Olvasóverseny

   

  Részletek a könyvtárban és a magyartanároknál.

   

   

   

  Olvasóverseny 2010/2011

   

   

  7-9. évfolyam

   

  Czakó Gábor: Aranykapu : Boldog Salamon király (8 p.) (TÁ) – iskolai könyvtár

  Cseh Tamás: Hadiösvény (8 p.) (PA) – iskolai könyvtár

  Csukás István: Keménykalap és krumpliorr (10 p.) (ZsT) – iskolai könyvtár

  Darvasi László: Trapiti és a Borzasztó Nyúl (6 p.) (PA) – iskolai könyvtár

  Durell, Gerald: Állatkert a poggyászomban (6 p.) (AL) – iskolai könyvtár

  Ende, Michael: Momo (10 p.) (ZsT) – iskolai könyvtár

  Fekete István: A koppányi aga testamentuma (5 p.) (KA) – iskolai könyvtár

  Fekete István: Lutra (9. p.) (AL) iskolai könyvtár

  Fekete István: Téli berek (7 p.) (TÁ) – iskolai könyvtár

  Görög regék és mondák (6 p./5 db) (ZsT) – iskolai könyvtár

  Gyurkovics Tibor: Rikiki (6. p.) (AL) iskolai könyvtár

  Halász Zoltán: Romvárosok a sivatagban. Stein Aurél belső-ázsiai utazásai (7 p.) (KA) – iskolai könyvtár

  Hegedűs Géza: Az írnok és a fáraó (5 p.) (AL) – iskolai könyvtár

  Hevesi Lajos: Jelky András kalandjai (7 p.) (KA) – iskolai könyvtár

  Hünermann, Wilhelm: Lángoló tűz (8 p.) (BG) – iskolai könyvtár

  Kamarás István: Ipiapi atya (8. p.) (AL) – iskolai könyvtár

  Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (7. p.) (AL) – iskolai könyvtár

  Kästner, Erich: A repülő osztály (6 p.) (PA) – iskolai könyvtár

  Knight, Eric: Sam Small csodálatos élete (7p. (PA) – iskolai könyvtár

  Lázár Ervin: Bab Berci kalandjai (9 p.) (TÁ) – iskolai könyvtár

  Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér (5 fejezet – 10 p.) (ZsT) – iskolai könyvtár

  Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika (5 fejezet – 10 p.) (ZsT) – iskolai könyvtár

  Mándy Iván: Csutak színre lép (8 p.) (BG) – iskolai könyvtár

  Milne, A. A.: Holnemvolt (7 p.) (BG) – iskolai könyvtár

  Móricz Zsigmond: Árvácska (9 p.) (KA) – iskolai könyvtár

  Nagy Lajos: Képtelen természetrajz (4 p.) (ZsT) – iskolai könyvtár

  Park, Linda Sue: Min mester inasa (7 p.) (KA) – iskolai könyvtár

  Prus, Boleslaw: A fáraó (10 p.) (KA) – iskolai könyvtár

  Rejtő Jenő: A három testőr Afrikában (6 p.) (PA) – iskolai könyvtár

  Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány (6 p.) (BG) – iskolai könyvtár

  Rejtő Jenő: A tizennégy karátos autó (6 p.) (PA) – iskolai könyvtár

  Rideg Sándor: Indul a bakterház (10 p.) (ZsT) – iskolai könyvtár

  Rónaszegi Miklós: Kartal kalandos esküvője (9 p.) (TÁ)

  Segal, Erich: Szerelmi történet (Love Story) (7 p.) (PA) – iskolai könyvtár

  Sempé – Goscinny: A kis Nicolas (5 p.) (BG)

  Szentiványi Jenő: A görög gálya titka (4 p.) (KA)

  Tamási Áron: Ábel az országban (8 p.) (BG)

  Tamási Áron: Hazai tükör (10 p.) (TÁ) – iskolai könyvtár

  Tatay Sándor:  Kinizsi Pál (8 p.) (TÁ)

  Török Sándor: Kököjszi és Bobojsza (5 p.) (AL)

  Twain, Mark: Egy jenki Arthur király udvarában (7 p.) (KA) – iskolai könyvtár

  Twain, Mark: Huckleberry Finn kalandjai (7 p.) (KA) – iskolai könyvtár

  Verne, Jules: Kétévi vakáció (5 p.) (KA) – iskolai könyvtár

  Vulpius, Chriatian: Haramiák kapitánya (6 p.) (KA)

  Wodehouse: Forduljon Psmithhez (7 p.) (BG)

   

   

   

   

  AL: Angyal László, BG: Böszörményi Géza, KA: Károlyi Attila, PA: Piros Adorján, TÁ: Tóth Ákos, ZsT: Zsova Tamás

   

   

  Olvasóverseny 2010/2011

   

   

  10-12. évfolyam

   

  Ajtmatov, Csingiz: Vesztőhely (9 p.) (KA)

  Andrić, Ivo: Híd a Drinán (10 p.) (BG) – iskolai könyvtár

  Arany János: Toldi szerelme (7 p.) (ZsT) – iskolai könyvtár

  Borges, Jorge Luis: A halál és az iránytű (2 p. /novella) (PA) – iskolai könyvtár

  Camus: A bukás (8 p.) (KA) – iskolai könyvtár

  Czakó Gábor: Aranykapu : Boldog Salamon király (8 p.) (TÁ) – iskolai könyvtár

  Déry Tibor: Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról (6 p.) (BG) – iskolai könyvtár

  Dosztojevszkij: Félkegyelmű (10 p.) (KA) – iskolai könyvtár

  Dosztojevszkij: Ördögök (10 p.) (KA) – iskolai könyvtár

  Dürrenmatt: A nagy Romulus (10 p.) (ZsT) – iskolai könyvtár

  Follett, Ken: Az idők végezetéig (10 p.) (AL)

  Follett, Ken: Katedrális (10 p.) (AL)

  Hamvas Béla: Patmosz I. (1 p. /esszé) (PA) – iskolai könyvtár

  Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia (8 p.) (PA) – iskolai könyvtár

  Háy János: A gyerek (10 p.) (PA) – iskolai könyvtár

  Hemingway, Ernest: Búcsú a fegyverektől (8 p.) (AL) – iskolai könyvtár

  Hunyady Sándor: A fekete lovag (8 p.) (KA)

  Jókai Mór: Egy magyar nábob (10 p.) (ZsT)

  Jókai Mór: És mégis mozog a föld – Eppur si muove (10 p.) (KA) – iskolai könyvtár

  Jókai Mór: Szegény gazdagok (9 p.) (BG)

  Kosztolányi Dezső: Aranysárkány (9 p.) (BG) – iskolai könyvtár

  Kosztolányi Dezső: Pacsirta (10 p.) (ZsT) – iskolai könyvtár

  Lázár Ervin: A fehér tigris (5 p.) (PA) – iskolai könyvtár

  Leacock, Stephen: A kék Edward (6 p.) (BG)

  Mann, Thomas: A varázshegy (10 p.) (AL) – iskolai könyvtár

  Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek (8 p.) (PA) – iskolai könyvtár

  Merezskovszkij: Az istenek születése (8 p.) (KA)

  Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász (7 p.) (TÁ) – iskolai könyvtár

  Móra Ferenc: Aranykoporsó (10 p.) (KA) – iskolai könyvtár

  Móricz Zsigmond: Sárarany (6 p.) (AL) – iskolai könyvtár

  Orwell: Állatfarm (7 p.) (KA) – iskolai könyvtár

  Ottlik Géza: Buda (9 p.) (TÁ) – iskolai könyvtár

  Quoist, Michel: Szeress! (Dani naplója) (7 p.) (BG) – iskolai könyvtár

  Shakespeare: Lear király (10 p.) (ZsT) – iskolai könyvtár

  Shakespeare: Szentivánéji álom (10 p.) (ZsT) – iskolai könyvtár

  Sienkiewicz: A kis lovag (8 p.) (KA) – iskolai könyvtár

  Sienkiewicz: Quo vadis? (10 p.) (ZsT) – iskolai könyvtár

  Spiró György: Az Ikszek (10 p.) (AL) – iskolai könyvtár

  Spiró György: Tavaszi tárlat (5 p.) (AL)

  Szabó Magda:  Abigél (10 p.) (TÁ) – iskolai könyvtár

  Temesi Ferenc: Por I-II. (10 p./ kötet) (PA) – iskolai könyvtár

  Tolsztoj, Lev: Feltámadás (10 p.) (BG) – iskolai könyvtár

  Wass Albert: Tizenhárom almafa (7 p.) (TÁ) – iskolai könyvtár

  Werfel, Franz: A Musza Dagh negyven napja (10 p.) (TÁ) – iskolai könyvtár

   

   

   

  AL: Angyal László, BG: Böszörményi Géza, KA: Károlyi Attila, PA: Piros Adorján, TÁ: Tóth Ákos, ZsT: Zsova Tamás