A magyar munkaközösség versenyei és a hozzájuk kapcsolódó feladatok

Tanév:

Intézmény:

 

2010-2011. tanév

 

2010. október 12. Helyesírási verseny

 

Egyéni verseny

 

 

2010. november 24. Irodalmi délután, irodalmi csapatverseny

 

A Biblia az irodalomban, művészetekben

 

5-6 fős csapatok jelentkezzenek, minden osztályból legalább egy csapat nevezése kötelező!

Minden csapat ugyanazt olvassa, de a verseny két kategóriában lesz. (7-9. évf., 10-13. évf.)

 

Kötelező olvasmányok, átnézendő műalkotások:

 

Próza

 

Varlam Salamov: Júdea helytartója

Kafka: Az ítélet

Gide: A tékozló fiú története

Kosztolányi Dezső: Káin

Karinthy Frigyes: Barabbás

Capek: Pilátus krédója

Parasztbiblia-fejezetek:

1-5. fejezet,

Bizony mondom nektek, Üldözték az Úr Jézust,

Krisztus Urunkat mögfogták…,

Szentírásból:

A teremtéstörténet, A bűnbeesés,

Kain és Ábel története, Jézus szenvedéstörténete (Máté),

A tékozló fiú története, 

 

Versek:

 

Gárdonyi: Írás a Bibliába

Túrmezei Erzsébet: Pilátus udvarán

Reményik Sándor: Pilátus

Szent-Gály Kata: Máté apostol

Berzsenyi Dániel: Fohászkodás

Babits Mihály: Talán a vízözön

Dzsida Jenő: Nagycsütörtök

Gyurkovics Tibor: Tékozló fiú

Pilinszky János: A tékozló fiú keresése

 

 

Képek, műalkotások:

 

Michelangelo: Ádám teremtése, Bűnbeesés és kiűzetés a Paradicsomból

Bruegel: Bábel tornya

Rembrandt: A tékozló fiú megtérése

Dürer: A négy apostol, Apokalipszis-sorozat

Hieronymus Bosch: A keresztvitel

MS mester: Mária látogatása Erzsébetnél

Somogyi Győző: Jézus lecsendesíti a tengert

Székely Bertalan: Kiűzetés

Zichy Mihály: Lucifer az úrral

Munkácsy Mihály: Krisztus trilógia

A Sixtusi kápolna freskói

 

 

2011. március 29. Vers-és novellaíró pályázat beadási határideje

 

1. VERSÍRÁSI PÁLYÁZAT

 

A versenyzők évfolyamtól függetlenül két kategóriában küldhetnek el pályaműveket. Egy pályázó maximum 5 jeligés alkotást adhat be. A műveket digitális formában a karolyi@szepi.hu címre kell elküldeni. A kísérőlevél tartalmazza az író nevét, osztályát. A versenybizottság csak a munkákat és a jeligét fogja ismerni.

 

 

A, kategória                Szabad témában és műfajban versírás

Minden formai kötöttség (pl. műnem, műfaj, a verselés, versforma, rímtechnika stb.) nélkül készült verses alkotásokat fogad a bizottság. 

B, kategória                Juhász Gyula: A tiszai csönd versének átírása

Juhász Gyula talán legismertebb műve a költő szomorúságának ad hangot. A formai kötöttség (szótagszám, szonett, rímelés stb.) megtartásával készülő vers vidámabb, a fiatal szegedi diák örömét, vidám hangulatát fejezze ki!

 

2. NOVELLA VAGY INTERJÚ ÍRÁSA        

 

Párbeszédes történet vagy egy fiktív (elképzelt) riport készítése egykori öregdiákkal, aki a bejáratnál az Arcképcsarnokban látható. Ha találkoztunk volna, akkor azt kérdeztem volna…

Formai követelmények: Ez aztán férfi! Felkiáltással kell záródnia az írásnak. A maximális terjedelem 2 gépelt oldal lehet. A műveket digitális formában a karolyi@szepi.hu címre kell elküldeni. A kísérőlevél tartalmazza az író nevét, osztályát. A versenybizottság csak a munkákat és a jeligét fogja ismerni.

 

3. KÉPREGÉNY KÉSZÍTÉSE

 

Mikszáth Kálmán: A legborzasztóbb éjszaka novellája (a szegedi nagyárvízről szól) alapján, annak feldolgozásával készül a képregény.

Formai követelmények: minimum 7 képből áll, tartalmaz szövegbuborékot vagy képaláírást. Egy kép mérete: eredetileg A/5-ös vagy A/6-os méretű lehet. Az alkotásokat borítékban kell Károlyi Attila tanár úrnak adni. A kísérőlevél tartalmazza a készítő vagy készítők nevét, osztályát. A versenybizottság csak a munkákat és a jeligét fogja ismerni.

 

 

4. NEKEM VAN A LEGJOBB HONLAPOM AZ ISKOLÁBAN

 

Nevezni lehet a honlapoddal a kiírt határidőig az angyal@szepi.hu címen. A verseny lényege: kinek, mennyire ötletes, sokszínű, tartalmas a honlapja.

 

5. SCI-FI KATEGÓRIA

 

Írj egy történetet maximum 2 gépelt oldalon azzal a címmel: Dugonics András Piarista Gimnázium 2110-ben! A műveket digitális formában az angyal@szepi.hu címre kell elküldeni. A kísérőlevél tartalmazza az író nevét, osztályát. A versenybizottság csak a munkákat és a jeligét fogja ismerni.

 

 

 

 

2011. március 29. Szavalóverseny

 

Egyéni verseny

 

Tanácsterem 14. 30

 

Minden évfolyamnak:

 

Kötelező vers: Arany János balladáiból kell választani egy verset!

 

(Ajánlott balladák:    7-9. évfolyam: Szőke Panni, V. László, Mátyás anyja, Bor vitéz, Szondi két apródja

               10-12. évfolyam: Rozgonyiné, Ágnes asszony, Szibinyáni Jank, A walesi bárdok, Tengeri-hántás, Vörös Rébék, Híd-avatás, Tetemre-hívás)

 

Szabadon választható vers: Magyar költő verséből kell választani egy verset!

 

 

2010. október 25 -2011. április 30. Olvasóverseny

 

Részletek a könyvtárban és a magyartanároknál.

 

 

 

Olvasóverseny 2010/2011

 

 

7-9. évfolyam

 

Czakó Gábor: Aranykapu : Boldog Salamon király (8 p.) (TÁ) – iskolai könyvtár

Cseh Tamás: Hadiösvény (8 p.) (PA) – iskolai könyvtár

Csukás István: Keménykalap és krumpliorr (10 p.) (ZsT) – iskolai könyvtár

Darvasi László: Trapiti és a Borzasztó Nyúl (6 p.) (PA) – iskolai könyvtár

Durell, Gerald: Állatkert a poggyászomban (6 p.) (AL) – iskolai könyvtár

Ende, Michael: Momo (10 p.) (ZsT) – iskolai könyvtár

Fekete István: A koppányi aga testamentuma (5 p.) (KA) – iskolai könyvtár

Fekete István: Lutra (9. p.) (AL) iskolai könyvtár

Fekete István: Téli berek (7 p.) (TÁ) – iskolai könyvtár

Görög regék és mondák (6 p./5 db) (ZsT) – iskolai könyvtár

Gyurkovics Tibor: Rikiki (6. p.) (AL) iskolai könyvtár

Halász Zoltán: Romvárosok a sivatagban. Stein Aurél belső-ázsiai utazásai (7 p.) (KA) – iskolai könyvtár

Hegedűs Géza: Az írnok és a fáraó (5 p.) (AL) – iskolai könyvtár

Hevesi Lajos: Jelky András kalandjai (7 p.) (KA) – iskolai könyvtár

Hünermann, Wilhelm: Lángoló tűz (8 p.) (BG) – iskolai könyvtár

Kamarás István: Ipiapi atya (8. p.) (AL) – iskolai könyvtár

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (7. p.) (AL) – iskolai könyvtár

Kästner, Erich: A repülő osztály (6 p.) (PA) – iskolai könyvtár

Knight, Eric: Sam Small csodálatos élete (7p. (PA) – iskolai könyvtár

Lázár Ervin: Bab Berci kalandjai (9 p.) (TÁ) – iskolai könyvtár

Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér (5 fejezet – 10 p.) (ZsT) – iskolai könyvtár

Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika (5 fejezet – 10 p.) (ZsT) – iskolai könyvtár

Mándy Iván: Csutak színre lép (8 p.) (BG) – iskolai könyvtár

Milne, A. A.: Holnemvolt (7 p.) (BG) – iskolai könyvtár

Móricz Zsigmond: Árvácska (9 p.) (KA) – iskolai könyvtár

Nagy Lajos: Képtelen természetrajz (4 p.) (ZsT) – iskolai könyvtár

Park, Linda Sue: Min mester inasa (7 p.) (KA) – iskolai könyvtár

Prus, Boleslaw: A fáraó (10 p.) (KA) – iskolai könyvtár

Rejtő Jenő: A három testőr Afrikában (6 p.) (PA) – iskolai könyvtár

Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány (6 p.) (BG) – iskolai könyvtár

Rejtő Jenő: A tizennégy karátos autó (6 p.) (PA) – iskolai könyvtár

Rideg Sándor: Indul a bakterház (10 p.) (ZsT) – iskolai könyvtár

Rónaszegi Miklós: Kartal kalandos esküvője (9 p.) (TÁ)

Segal, Erich: Szerelmi történet (Love Story) (7 p.) (PA) – iskolai könyvtár

Sempé – Goscinny: A kis Nicolas (5 p.) (BG)

Szentiványi Jenő: A görög gálya titka (4 p.) (KA)

Tamási Áron: Ábel az országban (8 p.) (BG)

Tamási Áron: Hazai tükör (10 p.) (TÁ) – iskolai könyvtár

Tatay Sándor:  Kinizsi Pál (8 p.) (TÁ)

Török Sándor: Kököjszi és Bobojsza (5 p.) (AL)

Twain, Mark: Egy jenki Arthur király udvarában (7 p.) (KA) – iskolai könyvtár

Twain, Mark: Huckleberry Finn kalandjai (7 p.) (KA) – iskolai könyvtár

Verne, Jules: Kétévi vakáció (5 p.) (KA) – iskolai könyvtár

Vulpius, Chriatian: Haramiák kapitánya (6 p.) (KA)

Wodehouse: Forduljon Psmithhez (7 p.) (BG)

 

 

 

 

AL: Angyal László, BG: Böszörményi Géza, KA: Károlyi Attila, PA: Piros Adorján, TÁ: Tóth Ákos, ZsT: Zsova Tamás

 

 

Olvasóverseny 2010/2011

 

 

10-12. évfolyam

 

Ajtmatov, Csingiz: Vesztőhely (9 p.) (KA)

Andrić, Ivo: Híd a Drinán (10 p.) (BG) – iskolai könyvtár

Arany János: Toldi szerelme (7 p.) (ZsT) – iskolai könyvtár

Borges, Jorge Luis: A halál és az iránytű (2 p. /novella) (PA) – iskolai könyvtár

Camus: A bukás (8 p.) (KA) – iskolai könyvtár

Czakó Gábor: Aranykapu : Boldog Salamon király (8 p.) (TÁ) – iskolai könyvtár

Déry Tibor: Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról (6 p.) (BG) – iskolai könyvtár

Dosztojevszkij: Félkegyelmű (10 p.) (KA) – iskolai könyvtár

Dosztojevszkij: Ördögök (10 p.) (KA) – iskolai könyvtár

Dürrenmatt: A nagy Romulus (10 p.) (ZsT) – iskolai könyvtár

Follett, Ken: Az idők végezetéig (10 p.) (AL)

Follett, Ken: Katedrális (10 p.) (AL)

Hamvas Béla: Patmosz I. (1 p. /esszé) (PA) – iskolai könyvtár

Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia (8 p.) (PA) – iskolai könyvtár

Háy János: A gyerek (10 p.) (PA) – iskolai könyvtár

Hemingway, Ernest: Búcsú a fegyverektől (8 p.) (AL) – iskolai könyvtár

Hunyady Sándor: A fekete lovag (8 p.) (KA)

Jókai Mór: Egy magyar nábob (10 p.) (ZsT)

Jókai Mór: És mégis mozog a föld – Eppur si muove (10 p.) (KA) – iskolai könyvtár

Jókai Mór: Szegény gazdagok (9 p.) (BG)

Kosztolányi Dezső: Aranysárkány (9 p.) (BG) – iskolai könyvtár

Kosztolányi Dezső: Pacsirta (10 p.) (ZsT) – iskolai könyvtár

Lázár Ervin: A fehér tigris (5 p.) (PA) – iskolai könyvtár

Leacock, Stephen: A kék Edward (6 p.) (BG)

Mann, Thomas: A varázshegy (10 p.) (AL) – iskolai könyvtár

Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek (8 p.) (PA) – iskolai könyvtár

Merezskovszkij: Az istenek születése (8 p.) (KA)

Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász (7 p.) (TÁ) – iskolai könyvtár

Móra Ferenc: Aranykoporsó (10 p.) (KA) – iskolai könyvtár

Móricz Zsigmond: Sárarany (6 p.) (AL) – iskolai könyvtár

Orwell: Állatfarm (7 p.) (KA) – iskolai könyvtár

Ottlik Géza: Buda (9 p.) (TÁ) – iskolai könyvtár

Quoist, Michel: Szeress! (Dani naplója) (7 p.) (BG) – iskolai könyvtár

Shakespeare: Lear király (10 p.) (ZsT) – iskolai könyvtár

Shakespeare: Szentivánéji álom (10 p.) (ZsT) – iskolai könyvtár

Sienkiewicz: A kis lovag (8 p.) (KA) – iskolai könyvtár

Sienkiewicz: Quo vadis? (10 p.) (ZsT) – iskolai könyvtár

Spiró György: Az Ikszek (10 p.) (AL) – iskolai könyvtár

Spiró György: Tavaszi tárlat (5 p.) (AL)

Szabó Magda:  Abigél (10 p.) (TÁ) – iskolai könyvtár

Temesi Ferenc: Por I-II. (10 p./ kötet) (PA) – iskolai könyvtár

Tolsztoj, Lev: Feltámadás (10 p.) (BG) – iskolai könyvtár

Wass Albert: Tizenhárom almafa (7 p.) (TÁ) – iskolai könyvtár

Werfel, Franz: A Musza Dagh negyven napja (10 p.) (TÁ) – iskolai könyvtár

 

 

 

AL: Angyal László, BG: Böszörményi Géza, KA: Károlyi Attila, PA: Piros Adorján, TÁ: Tóth Ákos, ZsT: Zsova Tamás