Tájékoztató a 2010/2011-es tanév kezdéséről és az év eleji teendőkről

Tanév:

Intézmény:

 

Tankönyvvásárlás

osztály

időpont

a tankönyvcsomag ára

ingyenes

fizetős

7.a

aug. 23. 1300-1500

aug. 23. 1000-1200

25.216,-

7.b (sport)

aug. 23. 1300-1500

aug. 23. 1000-1200

25.216,-

8.a

aug. 25. 900-1500

aug. 24. 900-1500

14.020,-

8.b

aug. 25. 900-1500

aug. 24. 900-1500

14.020.-

9.a

aug. 25. 900-1500

aug. 24. 900-1500

20.970,-

9.b

aug. 25. 1300-1500

aug. 24. 1000-1200

20.970,-

10.a

aug. 25. 900-1500

aug. 24. 900-1500

15.165,-

11.a

aug. 25. 900-1500

aug. 24. 900-1500

9.255,- (11.025,- latin)

12.b

aug. 25. 900-1500

aug. 24. 900-1500

10.895,-

12.a

aug. 25. 900-1500

aug. 24. 900-1500

5.470,- (7.710,- latin)

13.b

aug. 25. 900-1500

aug. 24. 900-1500

5.470,-

 

A tankönyvek árai nyelvkönyvek nélkül értendőek.

 

A kollégisták az évnyitó előtt, 14:00-16:30-ig, valamint az első tanítási napon vehetik meg tankönyveiket.

 

Kérjük, hogy akinek gyermeke jogosult ingyenes tankönyvre, hozza magával a tankönyvvásárlásra az erről szóló igazolást:

 

  • a három vagy több gyermekét nevelő a családi pótlék igazolószelvényét,
  • a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelők az orvosi igazolást,
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők az önkormányzati határozat másolatát.

 

Pótvizsga: augusztus 24. kedd 9:00

 

Tanévnyitó Veni Sancte és rendalapítónk, Kalazanci Szent József ünnepe augusztus 29. vasárnap 17:00

 

Gyülekező ünneplőben (öltöny, fehér ing, nyakkendő) az osztálytermekben 16:45-ig.

 

Énekkarosok 16:00-kor találkoznak az énekteremben.

 

Az elsős kollégisták (7.a, 7.b, ill. az újonnan érkező felsőbb évesek) 15:00-ig érkezzenek meg, szüleiknek 15:30-kor tájékoztatót tartunk a fizika előadóban.

 

A nem első éves kollégistáknak 16:00-ig kell megérkezni.

 

Az első tanítási nap: 2010. augusztus 30.

 

Menza:
A szeptember havi menzát az iskola gazdasági irodájának címzett levélben kell igényelni augusztus 20-ig. Az étkezési támogatásban részesülők a gazdasági irodán vagy a portán igényelhető nyilatkozatot és a különböző igazolásokat is mellékeljék (ld. ingyenes tankönyvre jogosultak). Egyébként kénytelenek leszünk teljes áron számlázni az ebédet! A késve érkezett igényléseket sajnos nem tudjuk figyelembe venni, mert az étkezést előre meg kell rendelnünk a szállítótól. A szeptemberi menza befizetésének időpontja: augusztus 30-31. A kollégistáknak nem kell külön menzát igényelniük!

 

Iskolai és kollégiumi kiadások:

 

Az iskolai befizetések és a szeptembertől esedékes kollégiumi díjfizetés rendszere nem változik, az ehhez szükséges dokumentumokat az első tanítási napokon kapják meg a diákok.                                                                                                                             

Pető Gábor igazgató