IV. Regionális Honismereti - Helytörténeti Műhely

Tanév: 
2017-2018
pdf Személyiség és személyesség a velünk élő történelemben és tájban.
2018. március 2.
Részletek a pdf-ben, jelentkezési lap a tovább mögött...

 

 

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület és a Dugonics András Piarista Gimnázium nevében szeretettel meghívjuk Önt, az iskolája képviselőjét

a IV. Regionális Honismereti - Helytörténeti Műhely találkozójára,

melyet 2018. március 2-án a Dugonics András Piarista Gimnáziumban (Szeged) rendezünk.

A határ menti együttműködést, összetartozást erősítve a Nagyvárad – Arad - Temesvár – Zenta – Szabadka - Gyula – Kecskemét - Bácsalmás – Szeged térségében élő közoktatási intézmények tanárait szólítjuk meg.  E régión kívüli érdeklődőket is szívesen látunk. A regionális honismereti műhely egyszerre iskolák/pedagógusok regionális találkozója, valamint módszertani megosztás, a pedagógusok helytörténeti tevékenységeinek, az ifjúságra alapuló helyi hagyományápolás módjainak, a magyar identitást erősítő regionális iskolai vagy civil programoknak bemutatása.

A találkozó témája:
Személyiség és személyesség a velünk élő történelemben és a tájban
A találkozó célja, hogy a helytörténeti, ill. a magyarságtudatot erősítő, ill. ifjúsági közösséget szervező jó pedagógiai gyakorlatnak nyilvánosságot adjon. Szándékunk ösztönzés arra, hogy a pedagógusok és diákok kötődjenek a régióhoz, ismerjék történeteit, értékeit, és minél több szép helyre jussanak el.
A Műhely témája a történelmi eseményeket megélő, ill. formáló személyiség. Hogyan válik értékké, példává a közösség számára vagy az ifjúsági programok tartalmává. A Műhely a személyes történelem, az oral history módszertanának is helyet adhat. Nemcsak a történelemtudomány művelőit hívjuk, hanem az élőbeszéddel, a zenével, a tárgyiasult alkotásokkal művészeti foglalkozásokat vezető pedagógusokat is. A természettudósokat is hívjuk, olyan helyi programok bemutatására, melyek egy személyiség köré szerveződnek.
Az intézmény egy-két képviselőjét, tanárát hívjuk beszélgetésre, ill. 5-7 perces időtartamú, a honismereti, helytörténeti témájú módszertant bemutató előadás tartására. Az alábbi témák szerint tervezzük a megszólalásokat.
1. Helytörténeti, honismereti foglalkozások, iskolai gyakorlatok
2. Művészeti, zenés-nyelvi foglalkozások
3. A természet felfedezése, tematikus túrák, tanulmányutak, partnerség
4. A Közösség ünnepei, évfordulók, emléktáblák állítása

 

Egy-két szervezetet, ill. megszólalót nagyobb időtartamú hozzászólásra kértünk fel.
Várjuk részvételét, hozzászólását. Kérjük a mellékelt jelentkezési lap elküldését február 12-ig.

 

Információ: karolyi@szepi.hu vagy  www.szepi.hu/regionalismuhely
Szeged, 2018. január 23.
    

Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna
Csongrád Megyei Honismereti Egyesület
 

Károlyi Attila
Dugonics András Piarista Gimnázium