Mások megitélése

EFOP-3.3.7-17-2017-00037
Informális és non-formális nevelés a Piarista Iskolákban
Kedvezményezett: Piarista Rend Magyar Tartománya
Cím: 1052 Budapest, Piarista köz 1.
E-mail: palyazat@piarista.hu

EFOP-3.3.7-17-2017-00037

 

Mások megitélése 1

Mások megitélése 2