EFOP-1.3.7-17-2017-00122

pályázati logó

A szerződött támogatás összege: 49 785 468 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tartalmának bemutatása:

A Dugonics András Piarista Gimnáziumon keresztül történik a célcsoport azonosítása, megszólítása, a célcsoporthoz tartozó személyek részére közösségformáló és hátránykomepnzációs tevékenységek megvalóítása.
Az iskola hátránykompenzációs tevékenységekben nagy segítséget tud nyújtani a Családért és Munkáért Keresztény Alapítvány sok éves tapasztalata. Az ifjúság és a családok körében végzett prevenciós és családterápiás munkájuk tökéletesen beleilleszkedik az iskolához kapcsolódó célcsoport igényeihez.
Annak érdekében, hogy a projekt helyi szinten elért eredményei a többi piarista fenntartású intézményre is kihassanak, a hátrányos helyzetű csoportokkal való foglalkozás országos szinten strukturáltan és szervezetten folyjon, a Piarista Rend Magyar Tartománya végzi a szervezetfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységeket, és a témával kapcsolatos disszeminációs tevékenységeket.

A projekt során 2 célcsoportot tervezünk megszólítani:
1. Iskolánkba járó diákjaink hátrányos helyzetű szülei, akik:
a. a foglalkoztatást megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem állnak, vagy
b. alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, vagy
c. egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek.
2. Iskolánkba járó, bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett gyermekek és fiatalok.

Bár a két célcsoport között lehetnek összefüggések, családi kapcsolatok, meghatározásukat, megszólításukat egymástól függetlenül tervezzük.

A projekt átfogó célja:
- Egy egészséges, önmagáért és környezetéért tenni képes következő nemzedék nevelése. Célunk, hogy ez a jövőkép megnyílhasson azon gyerekek számára is, akik valamilyen szempontból kortársaikhoz képest hátránnyal indulnak.

A projekt átfogó céljának elérése érdekében megfogalmazott részcélok:
- A tapasztalatunk az, hogy ezeknek a gyerekeknek legjobban úgy tudunk segíteni, ha a szülőkkel, a családdal is foglalkozunk.
- A családokban lévő problémák azonosítása, és azokkal kapcsolatban releváns szakember által segítség nyújtása.
- A szülők számára olyan közösség fejlesztése, ahova a hátrányosnak nem tekinthető és a hátrányokkal küzdő szülők egyaránt tartozhatnak, ahol tere van a szolidaritásnak, az egymáson való segítésnek. Célunk olyan közösség fejlesztése, ahova a periférián lévők integrálhatóak.
- A hátrányos helyzetű gyerekek iskolai közösségbe való integrálódásának elősegítése, a veszélyeztetett gyerekek számára segítő csoport létrehozása és működtetése.
- A hátrányos helyzetű gyerekek ön-érdekérvényesítő képességének fejlesztése, ennek érdekében csoportos és egyéni foglalkozások megtartása.
- A veszélyeztetetett gyerekekkel foglalkozó intézményen belüli mentorhálózat kiépítése és működtetése.
- Átfogó, az egész tanulói közösségre kiterjedő prevenciós tevékenység.
- Az iskola életében oktató, nevelő munkában résztvevő munkatársak érzékenyítése.
- A projekt szakmai megvalósítóinak szakmai továbbképzése munkájuk hatékonyságának növelésére.
A projekt hosszú távú hasznosulásai
- A szülőket személyes élethelyzetük feldolgozása segíti egészségesebb családi háttér biztosításában gyermekeik számára.
- A szülők közötti személyes kapcsolatrendszer kiépítése segíti a szociokulturális hátrányok csökkentését.
- A hátrányokkal küzdő gyerekek integrálása révén javulnak szociális kompetenciáik, tanulmányi eredményeik, motiváltságuk, ezáltal nagyobb eséllyel fejezik be sikeresen a középiskolát és tanulnak tovább a felsőoktatásban.
- A tanárok érzékenyítésének következtében hatékonyabbá válik a tanár-diák kommunikáció, ezáltal az intézményben végzett oktatási-nevelési munka.
- Az intézményben kialakul annak gyakorlata, hogy a problémás gyerekeknek hogyan lehet hatékonyan segítséget nyújtani.
- A mentálhigiénés munkakörben dolgozók tudása, szakmai tapasztalata gyarapszik.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.31

 

Szülők iskolája: 2017. november 27.
https://www.szepi.hu/hirek/2017-2018/szulok-iskolaja-1

Szülők iskolája: 2018. január 8.
https://www.szepi.hu/hirek/2017-2018/szulok-iskolaja-2

Szülők iskolája: 2018. január 22.
https://www.szepi.hu/hirek/2017-2018/szulok-iskolaja-vesztesegeink-feldolgozasa

Szülők iskolája: 2018. május 3.
https://www.szepi.hu/hirek/2017-2018/szulok-iskolaja-3

Szülők iskolája: 2018. szeptember 17.
https://www.szepi.hu/hirek/2018-2019/szulok-iskolaja

Szülők iskolája: 2018. október 15.
https://www.szepi.hu/hirek/2018-2019/szulok-iskolaja-nem-csak-piarista-szuloknek

Szülők iskolája: 2018. november 12.
https://www.szepi.hu/hirek/2018-2019/szulok-iskolaja-edesanyak-figyelmebe

Szülők iskolája: 2018. december 10.
https://www.szepi.hu/hirek/2018-2019/szulok-iskolaja-1

Szülők iskolája: 2019. január 28.
https://www.szepi.hu/hirek/2018-2019/szulok-iskolaja-2

Szülők iskolája: 2019. március 4.
https://www.szepi.hu/hirek/2018-2019/szulok-iskolaja-csalad-serdulok-szorongas

Szülők iskolája: 2019. április 8.
https://www.szepi.hu/hirek/2018-2019/szulok-iskolaja-nem-csak-piarista-szuloknek-1

Szülők iskolája: 2019. április 29.
https://www.szepi.hu/hirek/2018-2019/szulok-iskolaja-vesztesegeink-feldolgozasa

Szülők iskolája: 2019. szeptember 30.
https://www.szepi.hu/hirek/2019-2020/szulok-iskolaja-mestersegunk-cimere-m-a-bevezetes-a-piarista-pedagogiaba

Szülők iskolája: 2019. október 21.
https://www.szepi.hu/hirek/2019-2020/szulok-iskolaja-a-jobb-agyfelteke-csodalatos-hatalma

Szülők iskolája: 2019. november 18.
https://www.szepi.hu/hirek/2019-2020/szulok-iskolaja-onbizalom-onertekeles-onbecsules

Szülők iskolája: 2019. december 2.
https://www.szepi.hu/hirek/2019-2020/szulok-iskolaja-ime-hat-a-szarnyak-melyeket-adni-szeretnek-neked-mesekkel-az

Szülők iskolája: 2020. január 13.
https://www.szepi.hu/hirek/2019-2020/szulok-iskolaja

Szülők iskolája: 2020. február 17.
https://www.szepi.hu/hirek/2019-2020/szulok-iskolaja-gyere-velunk-taizebe

Szülők iskolája: 2020. október 5.
https://www.szepi.hu/hirek/2020-2021/szulok-iskolaja-kapcsolodasra-keszen

 

Szorongásoldó, szociális képességfejlesztő csoport_Szöszke csoport

https://www.szepi.hu/hirek/2017-2018/szoszke-csoport

https://www.szepi.hu/hirek/2017-2018/szoszke-csoport-1

https://www.szepi.hu/hirek/2018-2019/szoszke-csoport

 

Iskolánkban az EFOP-1.3.7-17-2017-0122 azonosítószámú „Piarista szolgálat erősítése” c. projekt keretében 2017/2018-as tanévtől pszichológiai szolgáltatást nyújtunk az iskolánk tanulói számára.

https://www.szepi.hu/hirek/2017-2018/pszichologiai-szolgaltatas

 

Iskolánkban az EFOP-1.3.7-17-2017-0122 azonosítószámú „Piarista szolgálat erősítése” c. projekt keretében a 2017/2018-as tanévtől gyermekpszichiáteri szolgáltatást nyújtunk az iskolánk tanulói számára.

https://www.szepi.hu/hirek/2017-2018/gyermekpszichiatriai-szolgaltatas

 

Iskolánkban az EFOP-1.3.7-17-2017-0122 azonosítószámú „Piarista szolgálat erősítése" c. projekt keretében 2017/2018-as tanévtől családterápiás szolgáltatást nyújtunk az iskolánk tanulói számára.

https://www.szepi.hu/hirek/2018-2019/csaladterapias-szolgaltatas

 

Iskolánkban az EFOP-1.3.7-17-2017-0122 azonosítószámú „Piarista szolgálat erősítése" c. projekt keretében 2017/2018-as tanévtől esetmegbeszélő szolgáltatást nyújtunk az iskola mentálhigiénés szakemberei számára.

https://www.szepi.hu/hirek/2018-2019/esetmegbeszelo-szolgaltatas-mentalhigienes-szupervizio

 

Iskolánkban az EFOP-1.3.7-17-2017-0122 azonosítószámú „Piarista szolgálat erősítése" c. projekt keretében 2017/2018-as tanévtől esetmegbeszélő szolgáltatást nyújtunk az iskolánk tanári kara számára.

https://www.szepi.hu/hirek/2018-2019/esetmegbeszeles-tanaroknak